Löydä kesätyö Akaasta - oppisopimus - Akaan kaupunki
Löydä kesätyö Akaasta -logo

Oppisopimus on mahdollisuus myös kesätöissä

Edistä osaamistasi ja opintojasi kesätöissä oppisopimuksen avulla

Oppisopimuskoulutus voi olla sinulle sopiva vaihtoehto, jos

  • haluat suorittaa ammatillisen tutkinnon, tutkinnon osan tai täydentää osaamistasi
  • kaipaat todistusta ammattitaidoistasi (esim. kesken jääneet opinnot)

Mitä ja miten oppisopimus?

Pääosa opiskelustasi tapahtuu työpaikalla työtä tekemällä. Lisäksi täydennät tarvittaessa osaamistasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi (HOKS) mukaan muissa oppimisympäristöissä. Työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Tietyin edellytyksin voit solmia oppisopimukset useamman työnantajan kanssa samanaikaisesti, joista yhteensä täyttyy keskimääräinen 25 h/vko. Työaikaan lasketaan mukaan mahdolliset opinnot muissa oppimisympäristöissä.

Työnantaja nimeää sinulle työpaikkaohjaajan, joka ohjaa sinua opinnoissasi työpaikalla.

Oppisopimuksen ajaksi sinulle tehdään kirjallinen, määräaikainen työsopimus. Työnantaja maksaa sinulle vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa voi olla opiskelumaksu.

Opiskelijana sitoudut

suorittamaan sinulle annetut työtehtävät työnantajan johdon ja työpaikkaohjaajan ohjauksen alaisena.
HOKSin mukaiseen opetukseen.
arvioimaan omaa edistymistäsi opinnoissa itsenäisesti sekä työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa.
osoittamaan osaamisesi näytöillä, jotka tapahtuvat pääosin työpaikalla. Näyttöjä arvioivat työpaikan edustaja sekä oppilaitoksen edustaja. Näytöillä suoritetut ammatilliset perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tuottavat kelpoisuuden ammattikorkeakoulu- ja korkeakoulutukintoihin johtaviin opintoihin.

Jos kiinnostuit oppisopimuskoulutuksesta

  • etsi itsellesi oppisopimuskoulutuksesta kiinnostunut työnantaja joko omatoimisesti vaikka tämän kampanjan työantajien joukosta  tai  esimerkiksi TE-palveluiden avulla
  • ota yhteyttä oppilaitokseen, esimerkiksi Valkeakosken ammattiopiston VAAOn työelämäpalveluihin täyttämällä kyseinen lomake

Mikäli työnantaja ei maksa sinulle palkkaa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvasta opiskelusta, voit saada verottomina opintososiaalisina etuina

  • päivärahaa (15 €/pv)
  • perheavustusta (17 €/pv)
  • majoituskorvausta (8 €/yö)
  • alle 18-v lapsen huoltajalle matkakorvausta halvimman matkustustavan mukaan (yhdensuuntainen matka koulutuspaikalle on yli 10 km)

Voit hakea Koulutusrahastosta ammattitutkintostipendiä, kun olet suorittanut ammatillisen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Stipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta. Stipendin suuruus on 400 euroa.

Lue lisää oppisopimuksesta Saskyn sivuilla>>>

Ohjeita kesätyönhakuun>>>

Kampanjan työpaikkailmoituksiin >>>