Maaseudun yritykset investoivat aktiivisesti Pirkanmaalla - Akaan kaupunki

Maaseudun yritykset investoivat aktiivisesti Pirkanmaalla

Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikro- ja pienet yritykset. Lisäksi tukea voidaan myöntää myös keskisuurten maataloustuotteita jalostavien yritysten investointeihin.

Pirkanmaalla pääosa tuesta kohdistetaan ydin- ja harvaan asutulla maaseudulla toimiville yrityksille, joilla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Yrityksiltä edellytetään riittävää ammattitaitoa ja sitä, että yritys toimii paikallisia markkinoita laajemmalla alueella.

EU:n maaseuturahoitusta voi hakea joko ELY-keskuksesta tai oman alueen Leader-ryhmästä, riippuen yrityksen koosta tai toiminnan luonteesta. Rahoitettavat hankkeet valitaan valintamenettelyyn perustuen. ELY-keskuksen rahoittamilta toimilta edellytetään olennaista merkitystä yritystoiminnan kehittymiseksi ja työllistävää vaikutusta kohdeyritykseen.

Pirkanmaan ELY-keskuksen uutinen kokonaisuudessaan.

Akaakin on osa maaseudun yritystukialuetta. Kaupungilla yritysten apuna tukien hakuprosessissa toimii elinkeinopalveluista Piritta Forstén.