Maaseudun yritysten väliaikaista tukea jatkettu kesäkuulle - Akaan kaupunki

Maaseudun yritysten väliaikaista tukea jatkettu kesäkuulle

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia.

Maaseudun yritysten väliaikaista tukea jatketaan kesäkuulle 2021. Tuen alaraja laskee 2000 euroon ja ylärajaa nousee 80 000 euroon.

Maaseudun yritysten tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena eli de minimis -tukena maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan ja maataloustuotteiden jalostusta harjoittaville mikroyrityksille. Tukea voi käyttää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin kuluihin, kuten henkilöstö, kiinteistö- ja vuokrakuluihin.

Lue lisää maaseudun väliaikaisesta tuesta Ruokaviraston sivuilta