Maksuton 20 viikkotunnin kokeilu vuonna 2015 syntyneille - Akaan kaupunki

Maksuton 20 viikkotunnin kokeilu vuonna 2015 syntyneille

Uutinen julkaistu 3.6.2020

Opetus – ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 10.3.2020 Akaan kaupungille valtionavustuksen käytettäväksi 5 -vuotiaiden maksuttomaan 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun ajalle 1.8.2020-31.7.2021. Valtionavustuksen suuruus on 120 430,00 euroa, mikä on 79,23 % avustettavan hankkeen kokonaiskustannuksista.

Valtionavustusta saa käyttää ainoastaan asiakasmaksutulojen vähenemisen kompensoimiseen. 5 – vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen ylimenevältä ajalta voidaan periä asiakasmaksulaista annetun lain 6 §:n mukainen maksu.

Vuonna 2015 syntyneiden maksuton 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu toteutetaan ajalla 1.8.2020 – 31.7.2021, maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 13.00 välisenä aikana. Ao. aikojen ulkopuolella ylimenevältä ajalta varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan sivistyslautakunnan 16.5.2019 § 93 päättämien tuntivälysten mukaisesti.

Sivistyslautakunta on päättänyt 14.5.2020 § 49 varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutoksesta v. 2015 syntyneille lapsille aj. 1.8.2020-31.7.2021 seuraavasti:

v. 2015 syntyneiden tuntivälykset, huomioituna maksuton 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu:

Enimmäistunnit/kalenterikuukausi           Maksu % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta

84 h                                                          maksuton

85 – 125 h                                                33 %

126 – 146 h                                              42 %

147 – 167 h                                              50 %

168 – 210 h                                              60 %

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat ja indeksitarkistus 1.8.2020 on käsitelty aikaisemmin sivistyslautakunnan kokouksessa 12.3.2020 § 27, minkä mukaan myös v.2015 syntyneiden varhaiskasvatusta käyttävien lasten asiakasmaksut määräytyvät.

Lisätietoja varhaiskasvatusjohtaja Anneli Säteri, 040 335 3511