Matkailualan kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukeva rahoitushaku auki - Akaan kaupunki

Matkailualan kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukeva rahoitushaku auki

Business Finland tiedottaa:

Rahoitushaku matkailualan kestävyyden ja digitaalisuuden tukemiseen.

Tavoitteena on nostaa pitkäjänteisesti matkailualan tki-intensiivisyyttä sekä vahvistaa matkailuyritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä. Rahoitettavien hankkeiden edellytetään olevan sopusoinnussa kestävän matkailun ja vihreän siirtymän tavoitteiden kanssa sekä edistävän matkailualan digitalisten ratkaisujen kehittämistä ja hyödyntämistä. Tavoiteltavien tulosten on tähdättävä Suomen matkailualan nykyisiin käytäntöihin nähden uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen ja soveltamiseen.

Rahoituksella edistetään erityisesti seuraavia teemoja:

  • matkailijoiden viipymän pidentäminen,
  • ympärivuotisuus ja
  • uudet asiakasryhmät.

Yksittäisten yritysten hakemukset on jätettävä viimeistään 29.4.2022.

Yhteishankkeiden osalta haku päättyy 16.9.2022.

Tutustu asiaan Business Finlandin sivuilla