Nelivuotiaan laaja neuvolatarkastus uudistuu - Akaan kaupunki

Nelivuotiaan laaja neuvolatarkastus uudistuu

Nelivuotiaan laajaan neuvolatarkastukseen kuuluu lapsen ja perheen psykososiaalisen toimintakyvyn arviointi. Akaan neuvoloissa se toteutetaan jatkossa Voimaperheet-kyselylomakkeen avulla.

Kaikille alueen perheille postitetaan kotiin Voimaperheet-neuvolakysely lapsen 4-vuotissyntymäpäivää edeltävän kuukauden aikana. Lomakkeessa kysytään lapsen käyttäytymiseen ja mielialaan sekä perheen hyvinvointiin liittyviä asioita.

Ota täytetty lomake mukaan lapsen terveystarkastukseen.

Huoltajille, jotka kokevat lapsen käyttäytymisen kuormittavaksi, tarjotaan mahdollisuutta osallistua netin ja puhelimen kautta toteutettavaan vanhempainohjaukseen. Osallistuminen on perheille maksutonta, vapaaehtoista ja luottamuksellista.

Voimaperheet-toimintamallin vaikuttavuudesta on saatu vahva tutkimusnäyttö. Parhaillaan on käynnissä tutkimus toimintamallin käytöstä eri puolilla Suomea.

Lisätietoa Voimaperheet-toimintamallista

Tyttö neuvolassa terveydenhoitajan kanssa