Osallistu Akaan ilmastotyön kehittämiseen ja vastaa kyselyyn - Akaan kaupunki

Osallistu Akaan ilmastotyön kehittämiseen ja vastaa kyselyyn

Haluamme kuntalaisten näkökulman vauhdittamaan paikallista ilmastotyötä. Oletko tehnyt arjessasi valintoja pienentääksesi hiilijalanjälkeäsi? Kuinka tärkeitä ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpiteet ovat sinun mielestäsi?

Vastaamalla kyselyyn osallistut seudullisen ilmasto-ohjelman taustatiedon keräämiseen ja uusien toimintatapojen kehittämiseen. Ilmasto-ohjelman laatiminen on toteutettu osana YAMK-opinnäytetyötä ja sen tuloksia hyödynnetään ilmasto-ohjelman taustamateriaalina sekä opinnäytetyön tutkimusmateriaalina. Kysely on täysin anonyymi. Vastata voit 6.12. mennessä.

Vastaa kyselyyn: Kohti hiilineutraalia Etelä-Pirkanmaata

Metsämaisema kuvattuna taivaalta käsin

Taustaa:

Etelä-Pirkanmaan kunnat Valkeakoski, Akaa, Urjala ja Pälkäne liittyivät vuonna 2019 Hinku-kuntien verkostoon. Hinku-verkosto muodostuu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijäkunnista, jotka yhdessä yritysten, asukkaiden ja asiantuntijoiden kanssa ideoivat ja toteuttavat ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Hinku-kunta sitoutuu tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Hinku-verkostoon liityttäessä päätettiin, että Etelä-Pirkanmaan kunnat laativat yhteisen seudullisen ilmasto-ohjelman.  Etelä-Pirkanmaan ilmasto-ohjelman tarkoituksena on osallistua koko Pirkanmaan alueen hiilineutraaliustavoitteeseen ja maakunnalliseen kehitykseen sekä tehostaa oman alueensa ilmastotyötä.

Akaan kaupungin ympäristöpalveluista vastaa Valkeakosken kaupunki.