Osallistu ja hyödy: Hiilineutraali Etelä-Pirkanmaa 2030 -hanke ja ilmastokysely yrityksille - Akaan kaupunki

Osallistu ja hyödy: Hiilineutraali Etelä-Pirkanmaa 2030 -hanke ja ilmastokysely yrityksille

Yritys, osallistu Hiilineutraali Etelä-Pirkanmaa 2030 -hankkeeseen. Vastaathan myös ilmastokyselyyn 31.10.2021 mennessä.

Akaan, Valkeakosken, Pälkäneen ja Urjalan yhteisessä Hiilineutraali Etelä-Pirkanmaa 2030 (HEP2030) –hankkeessa viedään käytäntöön vuonna 2020 laaditun Etelä-Pirkanmaan ilmasto-ohjelman toimenpiteitä. Hankkeen tavoitteena on tehostaa kuntaorganisaatioiden ilmastotoimien johtamista sekä haastaa alueen asukkaita, yrityksiä ja järjestöjä mukaan ilmastotyöhön. Ympäristöministeriön rahoittama hanke on alkanut toukokuussa ja jatkuu marraskuuhun 2022 saakka.

Yrityksille imagoetua ja kustannussäästöä

Yrityksillä on merkittävä rooli osana Etelä-Pirkanmaan ilmastotyötä, sillä alueen yrityksissä piilee merkittävää päästövähennyspotentiaalia. Ilmastotoimiin osallistuminen voi myös vahvistaa yrityksen markkina-asemaa ja positiivista imagoa. Koko ajan ilmastotietoisemmat kuluttajat vaativat tänä päivänä ja varsinkin tulevaisuudessa yrityksiltä entistä ilmastoystävällisempiä tuotteita ja palveluita. Ilmastotoimien tekeminen voikin toimia markkinointivalttina sekä avata kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Samalla esimerkiksi energiankäyttöä tai resurssitehokkuutta parantavat toimenpiteet tuovat yrittäjälle usein suoraa kustannussäästöä.

Tule mukaan ideoimaan HEP2030- hankkeen ja alueen yritysten yhteistoimintaa. Lisätietoja hankkeesta löytyy Valkeakosken kaupungin sivuilta. Olemme keränneet kaupungin sivuille myös vinkkelä yrityksen ilmastotyöhön.

Käythän vastaamassa yrittäjille suunnattuun paikalliseen ilmastokyselyyn, mikäli et sitä vielä ole tehnyt.

Ilmastokysely Etelä-Pirkanmaan yrityksille auki vielä 31.10. asti

Etelä-Pirkanmaan yrittäjille suunnattuun ilmastokyselyyn on vielä muutamia päiviä aikaa vastata. Kysely on toimitettu sähköpostitse aiheella ”Ilmastokysely Etelä-Pirkanmaan yrityksille”. Yritysten ilmastotyön kartoittamisen ohella kysely toimii myös kanavana vaikuttaa kaupungin ja alueen elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön. Kyselyssä haarukoidaan esimerkiksi kiinnostusta Etelä-Pirkanmaan yritysten väliseen ilmastokumppanuusverkostoon. Lisäksi kyselyn yhteydessä voi esittää toiveita, parannusehdotuksia ja ideoita kunnan ja yritysten yhteistyön syventämiseksi.

Vaikka ilmastoasiat eivät näyttäytyisi keskeisenä toimialallasi tai kiinnostus ja resurssit ilmastotoimiin ovat vähäisiä, on tämäkin arvokasta tietoa toiminnan jatkokehittämisen kannalta. Kysely on auki 31.10. asti ja vastaaminen vie aikaa vain noin 10-15 minuuttia.

Mikäli et ole saanut kyselyä ja haluat siihen vastata, tai olet kiinnostunut hankkeen palveluista, olethan yhteydessä Ossiin!

Akaan, Valkeakosken, Pälkäneen ja Urjalan yhteinen Hiilineutraali Etelä-Pirkanmaa 2030 (HEP2030) -hanke

hanketyöntekijä Ossi Kekki
puh. 040 335 6014
ossi.kekki@valkeakoski.fi