Polttoainetuki kuljetus- ja työkoneyrityksille haettavissa marraskuussa - Akaan kaupunki

Polttoainetuki kuljetus- ja työkoneyrityksille haettavissa marraskuussa

Polttoainetuki kompensoi helmikuussa 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua, joka alkoi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tukikausi on 1.2.–30.4.2022.

Kuljetusyritysten määräaikainen polttoainetuki ja työkoneyritysten määräaikainen polttoöljytuki on tarkoitettu yrityksille, jotka harjoittavat maantiellä tapahtuvaa tavara- tai henkilökuljetusta tai joiden liiketoiminnassa käytetään kevyttä polttoöljyä käyttäviä työkoneita. Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat hakea tukea. Yritysten kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu. Tuen konsernikohtainen enimmäismäärä on 400 000 euroa. Pienin maksettava tuki on 250 euroa.

Tuki kuljetusyrityksille

Kuljetusyritysten polttoainetuki korvaa 5 % tukikauden (1.2.–30.4.2022) aikana ostetun ja kuljetustoimintaan käytetyn polttoaineen tai sähköenergian kustannuksista ilman arvonlisäveroa. Sähkön siirtohintaa ja sähköveroa ei korvata. Polttoainetuella ei korvata myöskään AdBlue -urealiuokseen liittyviä kuluja.

Tuki työkoneyrityksille

Työkoneyritysten polttoöljytuki korvaa 5 % tukikauden (1.2.–30.4.2022) aikana ostetun ja työkoneissa käytetyn polttoöljyn kustannuksista ilman arvonlisäveroa. Korvaus ei koske työkoneiden siirrossa syntynyttä kustannusta muulla kuin traktorilla, polttoöljyn lämmityskäyttöä eikä työkoneiden käyttöä maatalouden alkutuotannossa, kalataloudessa tai vesiviljelyalan yritystoiminnassa.

Hakuaika marraskuussa

Tuen hakuaika on 1.11.2022 klo 9.00 – 30.11.2022 klo 16.15.

Valtiokonttorin sivuilta löytyy tarkemmat tuensaajan ehdot ja ohjeet tuenhakuun. Sivuille tulee infowebinaarin tallenne marraskuun alkupuolella. Tuki haetaan Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta.