Pyöräilyliikennettä kehitetään Akaassa - Akaan kaupunki

Pyöräilyliikennettä kehitetään Akaassa

Akaassa kehitetään pyöräliikennettä asukkaiden hyvinvoinnin ja kaupungin houkuttelevuuden parantamiseksi. Valmisteilla on pyöräliikenteen edistämisohjelma, jossa asetetaan konkreettiset tavoitteet pyöräliikenteen kehittämiselle.

Viime vuonna kaupunki toteutti asukaskyselyn, jonka avulla selvitettiin tarpeita pyöräilyolosuhteisiin liittyen. Kyselyssä nousi esiin, että pyöräilijät toivovat reittien parempaa kunnossapitoa. Toiveissa on uusi pyörätie Jalannin pohjoispuolelle Sontulantielle. Pyöräteitä toivotaan myös Viialasta Lempäälään, Kylmäkoskelle ja Vesilahdelle.

Ohjelma valmistuu 2021

Tänä syksynä kehittämistyötä jatketaan työpajojen merkeissä. Ensimmäinen järjestettiin elokuussa, ja seuraava on vuorossa loka-marraskuussa. Kun pyöräilyliikenteen edistämisohjelma valmistuu, se on tarkoitus hyväksyä kaupungin päätöksentekoelimissä vielä tämän vuoden aikana.

Tutustu pyöräilyliikenteen edistämisohjelmaan:

Pyöräliikenteen-edistämisohjelma_Akaa2021

polkupyörä seisoo tien vieressä