Rahoitushaku pk-yrityksille koronan aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseksi sekä uuden kasvun luomiseksi 31.5. asti - Akaan kaupunki

Rahoitushaku pk-yrityksille koronan aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseksi sekä uuden kasvun luomiseksi 31.5. asti

ELY-keskuksella on haettavissa pk-yrityksille lisärahoitusta yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä. Pk-yritysten odotetaan kehittävän TKI-toiminnan kautta kilpailukykyisiä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja kasvaville markkinoille. Tärkeitä teemoja ovat digitaalisuuden ja vähähiilisen liiketoiminnan edistäminen, sekä sitä tukeva tutkimus ja innovointi.

Rahoitushaun kohderyhmänä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset. Erityisenä painopisteenä ovat teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut, merkittävältä osaltaan kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan pk-yritykset sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset. Yritysten kehittämishankkeissa tukitaso voi olla kehittämistoimenpiteissä enintään 50 % ja investoinneissa yrityskoosta, tukialueesta ja hankkeen sisällöstä riippuen 10 %-35 % hyväksyttävistä kustannuksista. Käytännössä Pirkanmaalla investointituki on enimmillään 20 %.

Rahoituksen kohteita:

  • kehitetään vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä
  • kehitetään kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja edistetään uuden teknologian käyttöönottoa
  • kehitetään digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa
  • kehitetään liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä

15.3. pidetyn rahoitus-infon materiali löytyy Pirkanmaan liiton sivuilta

Lisätietoa rahoituksesta ELY-keskuksen sivuilta