Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kevätkatselmus Akaassa 23.5. - Akaan kaupunki

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kevätkatselmus Akaassa 23.5.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojeluviranomainen suorittavat kevätkatselmuksen Akaassa 23.5.2023.

Katselmuksessa kiinnitetään huomiota huonoon kuntoon päästettyihin ja jopa vaaraa aiheuttaviin rakennuksiin sekä epäsiisteydellään ympäristöä rumentaviin tontteihin.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennus ja sen ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisena sekä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset, eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Havaituista puutteellisuuksista ja määräajasta niiden korjaamiseksi ilmoitetaan kunnossapitovelvollisille kirjallisesti.

Akaassa 21.4.2022
Rakennusvalvonta