Rakennusvalvonta - Akaan kaupunki

Osa kaupunkikehitystoimen palveluista muutti Alventielle

Kaupunkikehitystoimen palveluissa on tapahtunut muutoksia: kaavoitus ja maankäyttö, rakennusvalvonta, paikkatietopalveluiden asiakaspalvelu sekä osa työllisyyspalveluista ovat muuttaneet. Uusi osoite on Alventie 4, 37800 Akaa. Samassa rakennuksessa on myös Akaan Seutu -lehden toimipiste. Muuttomatka ei ollut pitkä, vain noin 100 metriä, sillä vanha toimipaikka sijaitsi Kirkkotorilla niin sanotussa kauppiastavaratalossa. Työllisyyspalveluiden osalta tarkempaa tietoa siirtyneestä henkilöstöstä saat nettisivuiltamme


Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kevätkatselmus Akaassa 23.5.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojeluviranomainen suorittavat kevätkatselmuksen Akaassa 23.5.2023. Katselmuksessa kiinnitetään huomiota huonoon kuntoon päästettyihin ja jopa vaaraa aiheuttaviin rakennuksiin sekä epäsiisteydellään ympäristöä rumentaviin tontteihin. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennus ja sen ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisena sekä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset, eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Havaituista puutteellisuuksista ja määräajasta


Rakennusvalvonnan palveluissa viivettä viikolla 15

Rakennusvalvonnan palveluissa saattaa olla viivettä viikolla 15 eli 7.4.–16.4.2023. Kyseisellä viikolla rakennusvalvonnassa ei tehdä lupapäätöksiä tai kuulutuksia. Laitattehan rakentamiseen liittyvät kyselyt Lupapisteen kautta, niin kysymyksenne ovat paikalla olevan rakennusvalvonnan henkilöstön vastattavissa. Kiitos!


Talvilomaviikko vaikuttaa rakennusvalvonnan asiakaspalveluun

Rakennusvalvonnassa ei tehdä talvilomaviikolla 27.2.2023 – 5.3.2023 lupapäätöksiä eikä kuulutuksia. Rakennusvalvonnan palveluissa saattaa kyseisellä viikolla olla viivettä. Pyydämme asiakkaita lähettämään rakentamiseen liittyvät kyselyt Lupapisteen kautta, niin kysymyksenne ovat paikalla olevan rakennusvalvonnan henkilöstön vastattavissa.  


Pirkanmaan energiastrategialuonnos nähtävillä

Pirkanmaan liitto pyytää kommentteja Pirkanmaan energiastrategian luonnoksesta. Energiastrategia on laadittu laajassa yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa ja sen tavoitteena on kestävä ja hiilineutraali maakunnan energiajärjestelmä vuonna 2030. Pirkanmaan energiastrategiassa kuvataan maakunnan mahdollisuuksia ja rajoitteita energian tuotantoon, siirtoon, kuljetukseen ja varastointiin liittyen. Kulutusta käsitellään erityisesti energiatehokkuuden näkökulmasta. Energiastrategia sisältää strategisia toimenpide-ehdotuksia, joilla vastataan energiamurroksen haasteisiin sekä luodaan


Kiinteistöinventointi käynnissä Jalanti-järven itäpuolella

Akaan kaupunki selvittää yhteistyössä FCG Finnish Consulting Group Oy:n kanssa kiinteistöjen ja rakennustietojen tilannetta Jalanti-järven itäpuolella pääosin Sontulan ja Sotkian kylien alueilla. Työ alkaa joulukuussa ja jatkuu kevään aikana. Inventoinnissa tarkistetaan muun muassa rakennusten olemassaolo, sijainti, osoite, ulkomitat, käyttötarkoitus ja muut perustiedot. Selvityksen avulla Akaan kaupungin rakennusrekisteri, väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisteri sekä Verohallinnon rekisteri saadaan


Rakennusvalvonnan järjestelyt vuodenvaihteessa

Rakennusvalvonnan palvelut ovat osin suljettuna 5.12.2022 sekä 24.12.2022 – 8.1.2023 välisen ajan. Rakennusvalvonnan lupapalvelu on suljettuna 24.12.2022 – 8.1.2023 välisen ajan, jolloin ei tehdä lupapäätöksiä eikä kuulutuksia. Katselmuksia ei pääsääntöisesti toimiteta 24.12.2022 – 8.1.2023 välisenä aikana, pois lukien tarkastusinsinöörin kanssa erikseen sovitut katselmukset. Joulukuun 2022 viimeinen kuulutuspäivä on 21.12.2022. Tammikuun 2023 seuraava lupien kuulutuspäivä on


Maankäyttö ja kaavoitus sekä rakennusvalvonta esittäytyvät

Akaan kaupungin maankäyttö ja kaavoitus sekä rakennusvalvonta ovat saaneet riveihinsä vahvistusta. On siis hyvä aika esitellä henkilöstömme. Maankäytön ja kaavoituksen tiimi Kuvassa vasemmalta oikealle: suunnitteluavustaja Sari Vierimaa, lupainsinööri Sanna Anttila, kaavasuunnittelija Anniina Grönholm, kaavoituspäällikkö Niina Järvinen ja kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silván. Rakennusvalvonnan tiimi Kuvassa vasemmalta oikealle: vs. rakennustarkastaja Janne Uusimaa, lupasinsinööri Milla Kytölä, tarkastusinsinööri Jussi Kirkonoja