Syksyllä jaossa rahaa vesistöjen kunnostamiseen sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan parantamiseen - Akaan kaupunki

Syksyllä jaossa rahaa vesistöjen kunnostamiseen sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan parantamiseen

Kaipaako lähivetesi kunnostustoimia? Haluaisitko parantaa peltojesi vesienhallintaa? Aloita hankkeen suunnittelu nyt!

Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitushaku aukeaa syksyllä. ELY-keskukset myöntävät avustusta vesien tilaa ja käyttöä parantaviin vesistökunnostushankkeisiin sekä kokonaisvaltaista maa- ja metsätalouden vesienhallintaa edistäviin hankkeisiin. Avustusten hakuaika on 18.10.–30.11.

Vesistön tilan selvittämiseen, kunnostustoimenpiteiden valintaan sekä keskusteluihin muiden asianosaisten kanssa kannattaa varata riittävästi aikaa. Hankesuunnitelman laatimisen syksyn hakua varten voi aloittaa vaikka heti.

– Kunnostushankkeen aluksi järven tai joen tila ja siihen vaikuttavat tekijät kannattaa selvittää. Näin voidaan valita juuri omalle vesistölle tehokkain kunnostusmenetelmä, kertoo ylitarkastaja Salla Taskinen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Oman alueen ELY-keskus sekä valtakunnallinen Vesistökunnostusverkosto tarjoavat asiantuntija-apua järven tilan selvittämiseen ja sopivien kunnostustoimien valintaan.

Parhaiten onnistuvat yhdessä suunnitellut toimenpiteet

Vesistöjen kunnostaminen onnistuu parhaiten yhteispelillä. Valuma-alueen kuormituksen vähentämiseen tarvitaan kaikkien valuma-alueen toimijoiden panosta.

– Parhaiten onnistuvat toimenpiteet, jotka ovat yhteistyössä suunniteltuja ja laajasti hyväksyttyjä. Esimerkiksi kesäiset järvi-illat ja yhteiset maastoretket ovat hyviä tapoja saada mökkinaapurit ja maanomistajat mukaan vesistöhankkeen suunnitteluun, vinkkaa Taskinen.

Rahoitusta voivat hakea muun muassa yhdistykset, yritykset ja kunnat. Avustusta myönnetään lähtökohtaisesti puolet hankkeen kustannuksista. Toisen puolikkaan voi kattaa esimerkiksi omalla rahoituksella, talkootyöllä tai sponsoreilta saadulla tuella. Vesistökunnostusten avustusta haetaan hankealueen ELY-keskuksesta. Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustusta haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Viisivuotisen (2019–2023) vesiensuojelun tehostamisohjelman avulla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinteiden päästöjä vesiin, kunnostetaan vesistöjä ja vahvistetaan asiantuntijoiden ja toimijoiden verkostoja, vähennetään kaupunkivesien haitallisten aineiden päätymistä kaupunkivesiin, saneerataan Itämeren ympäristölle vaarallisia hylkyjä sekä rahoitetaan tutkimusta ja kehitystyötä.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Salla Taskinen, p. 0295 036 150, salla.taskinen@ely-keskus.fi