Tehostetun palveluasumisen yksikkö Mäntymäen toiminnan jatkuminen - Akaan kaupunki

Tehostetun palveluasumisen yksikkö Mäntymäen toiminnan jatkuminen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto AVI on toteuttanut suunnitelmallisen ohjauskäynnin Akaan kaupungin ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikköön Mäntymäkeen 7.10.2020. Tarkastuksen kohteena on ollut kiinteistön soveltuvuus tehostettuun palveluasumiseen.

Aluehallintovirasto on todennut, että Mäntymäen kiinteistön tilat eivät vastaa sosiaalihuollon toimintayksikölle asetettuja vaatimuksia (vanhuspalvelulaki 22 § ja sosiaalihuoltolain 30 §). Tehdyllä tarkastuksella ei arvioitu hoidon ja hoivan sisältöä.

Aluehallintovirasto on ohjannut Akaan kaupungin perusturvalautakuntaa tekemään suunnitelman siitä, miten Mäntymäen asukkaiden asuminen ja hoiva järjestetään jatkossa riittävällä tavalla ja miten asia saatetaan lain mukaiseksi.

Tarkastuspöytäkirja vietiin tiedoksi perusturvalautakuntaan tiistaina 24.11.2020. Suunnitelma Mäntymäen asukkaiden asumisesta tulevaisuudessa on toimitettava aluehallintovirastolle 31.12.2020 mennessä.

– Aluehallintoviraston linjaus tarkoittaa käytännössä sitä, että emme voi ottaa Mäntymäkeen enää uusia asiakkaita. Nykyisten asiakkaiden osalta selvittelemme nopealla aikataululla heille vastaavaa palvelua muissa tiloissa. Samalla pohdimme vaihtoehtoja pidemmän ajan ratkaisuiksi, kertoo Akaan ma. perusturvajohtaja Elina Anttila.

Asiakkaat keskiössä

Akaan kaupungin vanhuspalvelujohtaja Anna-Stiina Salminen korostaa, että tässä haastavassa tilanteessa henkilökunta keskittyy Mäntymäen asukkaiden päivittäisestä hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtimiseen.

– Asiakkaita, omaisia ja henkilökuntaa tiedotetaan lisää suunnitelman edetessä, sanoo Akaan vanhuspalvelujohtaja Anna-Stiina Salminen.

Akaan kaupungin ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö Mäntymäki sijaitsee Viialan taajamassa. Mäntymäessä on tällä hetkellä 31 asukaspaikkaa. Hoitajamitoitus on 0,7.

Lisätietoja antavat:

Ma. perusturvajohtaja Elina Anttila, puh. 040 335 4270, elina.anttila@akaa.fi

Vanhuspalvelujohtaja Anna-Stiina Salminen, puh. 040 335 3434, anna-stiina.salminen@akaa.fi