Tervetuloa varhaiskasvatukseen - Akaan kaupunki

Tervetuloa varhaiskasvatukseen

Uutinen julkaistu 10.8.

Varhaiskasvatuksen toimintakausi on koronatilanteesta huolimatta aloitettu tavalliseen tapaan.  Velvollisuutemme on noudattaa tarkasti asiantuntijoiden, viranomaisten ja Akaan kaupungin valmiusjohtoryhmän ohjeita vähentääksemme tartuntariskiä ja taataksemme kaikille turvalliset toimintaympäristöt.

Alla olevaan ohjeistukseen on koottu tiivistetysti Valtioneuvoston, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetushallituksen antamat ohjeet ja suositukset huoltajille.

Kontaktien määrää minimoidaan

Muiden kuin varhaiskasvatuksen asiakkaiden, lasten ja henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatusyksiköissä ja niiden alueilla vältetään. Sisätiloihin lasta tuomaan ja hakemaan sallitaan vain yksi henkilö. Kaikki toimijat sitoutuvat noudattamaan ajantasaisia ohjeita.

Toimintatilojen siisteydestä ja pintojen puhdistamisesta huolehditaan tehostetusti siivushenkilöstön ja tarvittaessa myös kasvatushenkilöstön yhteistyössä. Tarvittavat turvavälit säilytetään, noudatetaan hygieniaohjeita ja minimoidaan henkilökontaktien määrää mm. toimimalla pienryhmissä koko päivän ajan ja sään salliessa siirtämällä toimintoja ulos.

Koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimintatapoja jatketaan

Lievästikään sairas lapsi ei saa tulla varhaiskasvatukseen. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, hänet siirretään erilliseen tilaan odottamaan hakijaa noutamaan lapsi kotiin. Oireisten tulee ottaa yhteyttä omaan terveysasemaan ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronatestiin.

Käsihygieniasta huolehditaan edelleen tehostetusti. Aamulla lapsen tuoja huolehtii lapsen huolellisesta käsien pesusta ja henkilökunta päivän aikana useaan kertaan. Lapsia ja henkilökuntaa ohjataan yskimään hihaan ja käyttämään nenäliinaa vain yhden kerran ja laittamaan sen käytön jälkeen roskiin.

Vanhempainillat ja tiedonvälitys

Vanhempainiltoja ei järjestetä syksyn aikana, vaan tiedotettavat asiat korvataan sähköpostin tms. välityksellä. Tiedonvälityksessä suositaan sähköisiä kommunikointitapoja.

Riskiryhmään kuuluvat lapset

Riskiryhmään kuuluvan lapsen määrittäminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon lapsen tilanteesta. Mm. lapsen allergisesta nuhasta on hyvä hankkia todistus lapsen ryhmään.

Koronatilannetta seurataan ja muutoksia voidaan tehdä nopeastikin. Lisäohjeita annetaan kaikille toimijoille ajan edetessä.

Terveisin varhaiskasvatuksen johtoryhmä