Työllisyyden kuntakokeilu starttaa Pirkanmaalla maaliskuussa - Akaan kaupunki

Työllisyyden kuntakokeilu starttaa Pirkanmaalla maaliskuussa

Suuri osa Pirkanmaan työttömistä työnhakijoista siirtyy TE-toimistolta kuntien asiakkaiksi, kun työllisyyden kuntakokeilu alkaa 1.3.2021.

Eduskunta hyväksyi lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 15.12.2020. Pirkanmaalta kokeilussa ovat mukana kaikki nykyiset 22 kuntaa ja ne yhdessä muodostavat yhden yhtenäisen kokeilualueen. Kuntien asiakkaiksi maakunnan alueella siirtyy noin 30 000 työtöntä tai työvoimapalveluissa olevaa työnhakijaa.

Työllisyyden kuntakokeilussa osa valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävistä siirretään kuntien vastuulle. Valtakunnallisena tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä koulutukseen ja palveluihin ohjautumista nykyistä tehokkaammin ja luoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Kuntakokeiluihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kuntakokeiluun kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttöminä tai työvoimapalveluissa kokeilukuntien työ- ja elinkeinotoimistoissa. Siirtyville asiakkaille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti.

Yhteistyötä ja uusia ratkaisuja

Pirkanmaan kunnat rakentavat uudistuvat työllisyyspalvelunsa osaksi kuntien muuta palveluekosysteemiä. Uusia palveluja kehitetään yhteistyössä työllisyyspalvelujen, koulutusorganisaatioiden, elinkeino- ja yrityspalvelujen, sote-palvelujen, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä valtion kanssa.

Uusilla palveluilla voidaan paremmin huomioida työnhakija-asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet. Työllistymiseen voi olla erilaisia esteitä ja osaamisen kehittämistarpeet vaihtelevat.

Asiakas saa OMA-valmentajan

Pirkanmaan kuntakokeilussa asiakas saa hänelle nimetyn OMA-valmentajan. OMA-valmentaja on asiakkaan henkilökohtainen koutsi, joka valmentavalla työotteella ja aktiivisella palveluohjauksella edistää asiakkaidensa työllistymistä. Hän opastaa työnhaussa, koulutukseen hakeutumisessa ja neuvoo työttömyyteen ja työkykyyn liittyvissä viranomaisasioissa.

Pirkanmaalla noin 4000 maahanmuuttajataustaista asiakasta siirtyy kuntakokeilun piiriin. Kotoutumisaikaisia maahanmuuttaja-asiakkaita on Pirkanmaalla noin 1800 ja he saavat palvelua keskitetysti kansainvälisen osaamisen palveluissa Tampereella.

Työllisyyden kuntakokeilujen on määrä kestää kesäkuun 2023 loppuun saakka.

Lisätietoja:

Työllisyyspäällikkö Soile Hanski, puh. 040 335 3549 tai soile.hanski@akaa.fi