Uusien Leader-tukihakemusten valintajaksot - Akaan kaupunki

Uusien Leader-tukihakemusten valintajaksot

Pirkan Helmi tiedottaa:

Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen sekä yrityshankkeeseen. Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, alle 10 henkilötyövuotta työllistävät yritykset, kunnat, oppilaitokset ja säätiöt. Rahoituksella on jatkuva haku.

Tukihakemusten käsittely Pirkan Helmen hallituksessa tapahtuu seuraavien valintajaksojen mukaisessa rytmissä:

  1. valintajakso päättyy 14.2.2021. Tähän päivämäärään mennessä jätetyt hakemukset käsitellään hallituksessa maaliskuussa
  2. valintajakso päättyy 25.4.2021, hakemukset käsitellään toukokuun hallituksen kokouksessa
  3. valintajakso päättyy 29.8.2021, hakemukset käsitellään syyskuun hallituksen kokouksessa
  4. valintajakso päättyy 31.10.2021, hakemukset käsitellään joulukuun hallituksen kokouksessa

Valintajaksojen aikataulutuksella pyritään muun muassa helpottamaan hakemusten valmistelua ja varataan enemmän aikaa neuvonnalle ja hakemusaineiston täydentämiselle.

Lue lisää Leader-rahoituksesta Pirkan Helmen sivuilta