Valtuuston 12.6.2024 päätökset - Akaan kaupunki

Valtuuston 12.6.2024 päätökset

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui 12.6.2024 ja teki seuraavat päätökset:

40 § Akaan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2023

Valtuusto päätti, että tilinpäätös vuodelta 2023 hyväksyttiin ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.

41 § Arviointikertomus 2023

Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen ja kehottaa kaupunginhallitusta käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan lausunnon siinä esitettyihin havaintoihin kaupunginvaltuustolle 31.10.2024 mennessä

42 § Talouskatsaus 1-3/2024

Valtuusto päätti merkitä tiedoksi talouskatsauksen 1-3/2024 ja Akaan kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteet 2020-2024/ Seuranta 2020 – 1-3/2024

43 § Urakoitsijan valinta/Airolantien saneeraus/talousarviomuutos

valtuusto päätti myöntää vuoden 2024 talousarvion investointiohjelman kohtaan Tekninen lautakunta/ Kiinteät rakenteet ja laitteet/ Hankeryhmät Airolantien saneeraus 40 000 euron määrärahan lisäyksen, jonka jälkeen vuoden 2024 hankkeen kokonaismääräraha on 380 000 euroa sekä toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2024 talousarvion 2. muutoksen yhteydessä.

valtuusto päätti myöntää vuoden 2024 talousarvion investointiohjelman kohtaan Tekninen lautakunta/ Kiinteät rakenteet ja laitteet/ Kohdistamattomat määrärahat Kunnallistekniset työt 40 000 euron määrärahan vähennyksen, jonka jälkeen vuoden 2024 hankeryhmän kokonaismääräraha on 60 000 euroa sekä toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2024 talousarvion 2. muutoksen yhteydessä.

44 § Urakoitsijan valinta/ Akaan Toijalan sataman tankkauspisteen rakentaminen/ talousarviomuutos

valtuusto päätti myöntää vuoden 2024 talousarvion investointiohjelman kohtaan Tekninen lautakunta/ Kiinteät rakenteet ja laitteet/ Hankkeet Elinkeinopoliittisesti merkittävät hankkeet, Sataman alue 50 000€ määrärahan lisäyksen, jonka jälkeen vuoden 2024 hankkeen kokonaismääräraha on 200 000 euroa sekä toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2024 talousarvion 2. muutoksen yhteydessä.

valtuusto päätti myöntää vuoden 2024 talousarvion investointiohjelman kohtaan tekninen lautakunta/kiinteät rakenteet ja laitteet / hankkeet Elinkeinopoliittisesti merkittävät hankkeet, Akaa pointin alue 50 000€ määrärahan vähennyksen, jonka jälkeen vuoden 2024 hankkeen kokonaismääräraha on 50 000€ sekä toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2024 talousarvion 2. muutoksen yhteydessä.

45 § Elinvoimalautakunnan vastuualue/ Vuoden 2024 talousarvion 2. muutos

valtuusto päätti vuoden 2024 talousarvioon elinvoimalautakunnan vastuualueelle kaupunkikehityspalvelujen tehtävätasolle 200.000 euron määrärahan lisäyksen työmarkkinatuen kuntaosuuksiin sekä vuoden 2024 talousarvion investointiohjelman kohtaan Kaupunginhallitus/ Maa-alueet/ Hankekohtaiset 50.000 euron määrärahan lisäyksen maanhankintaan ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2024 talousarvion 2. muutoksen yhteydessä

46 § Varhaiskasvatuksen lounaseturuokailu / lisämäärärahatarve

valtuusto päätti myöntää vuoden 2024 talousarvioon sivistyslautakunnan vastuualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen/ kasvatuspalvelujen tehtävätasolle 80.000 euron määrärahan lisäyksen varhaiskasvatuksen henkilöstön ateriakustannuksiin ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2024 talousarvion 2. muutoksen yhteydessä.

47 § Vuoden 2024 talousarvion 2. muutos

valtuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvioon esityslistan mukaiset muutokset

48 § Valtatie 1 (S-Market) asemakaavan muutos

Valtuusto hyväksyi Valtatie 1 asemakaavamuutoksen ja kaavan laatijan vastineet.

49 § Jäsenen nimeäminen Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunnan työllisyysjaostoon

Valtuusto nimesi jäseneksi Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunnan työllisyysjaostoon Kati Kuusiston.

50 § Vireillä olleet valtuustoaloitteet vuoden 2023 lopussa

Valtuusto merkitsi vuoden 2023 lopussa vireillä olleet valtuustoaloitteet tiedoksi

51 § Vuonna 2023 tehdyt kuntalaisaloitteet

Valtuusto merkitsi vuonna 2023 tehdyt kuntalaisaloitteet tiedoksi.

52 § Valtuustoaloite/Vaneritehtaan alueen siivous, maaperän puhdistus ja maaperätutkimukset

valtuusto päätti merkitä elinvoimalautakunnan selvityksen tiedoksi ja todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

53 § Valtuustoaloite / Pärintien katuvalojen infra toteutetaan kuluvan vuoden 2024 aikana

valtuusto päätti merkitä teknisen lautakunnan selvityksen tiedoksi ja todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

54 § Muut asiat

Merkittiin tiedoksi.

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.