Valtuuston 13.12.2023 päätökset - Akaan kaupunki

Valtuuston 13.12.2023 päätökset

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui 13.12.2023 ja teki seuraavat päätökset:

91 § Akaan kaupungin talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2028

Valtuusto

1) merkitsi tiedoksi erimieliseen neuvottelutulokseen päättyneen yhteistoimintamenettelyn henkilöstöön kohdistuvista säästötoimenpiteistä ajalla 5.10. – 30.11.2023.

2) hyväksyi Akaan kaupungin talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024 – 2028 käsittelyosiossa esitetyin muutoksin.

3) antoi hallintotoimelle oikeuden tehdä Akaan kaupungin talousarvioon 2024 ja taloussuunnitelmaan 2024 – 2028 teknisluonteisia muutoksia.

92 § Vuoden 2024 henkilöstösuunnitelma

 Valtuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvioon ja vuosien 2024 – 2028 taloussuunnitelmaan liittyvän vuoden 2024 henkilöstösuunnitelman

93 § Hyvinvointikertomuksen 2021-2024 tavoitteiden toteutumisen arviointi

Valtuusto kehottaa kaupunginhallitusta käsittelemään vuoden 2022 hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumisen arviointiraportin ja antamaan kaupunginvaltuustolle lausunnon siitä, mihin toimenpiteisiin ryhdytään tarkastuslautakunnan arvioinnissa esittämien suositusten perusteella. Lausunto kaupunginvaltuustolle pyydetään 31.3.2024 mennessä

94 § Vuoden 2023 Talousarvion 3. muutos/ Tekninen lautakunta

 Valtuusto hyväksyi teknisen lautakunnan esittämät talousarviomuutokset

95 § Vuoden 2023 talousarvion 3. muutos

Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion 3. muutoksen ehdotuksen mukaisesti.

96 § Rakennusvalvonnan taksat vuodelle 2024

Valtuusto hyväksyi Akaan kaupungin rakennusvalvonnan taksan vuodelle 2024

97 § Akaan kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksa

Valtuusto hyväksyi Akaan kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksan vuodelle 2024

98 § Asemakaavan ja tonttijaon muuttamisesta perittävä palkkiotaksa

Valtuusto hyväksyi Akaan kaupungin asemakaavan ja tonttijaon muuttamisesta perittävän palkkiotaksan vuodelle 2024

99 § Eronpyyntö luottamustoimesta /Tero Inha

Valtuusto myönsi Tero Inhalle eron elinvoimalautakunnan varajäsenyydestä ja valitsi elinvoimalautakuntaan varajäseneksi Seija Tromstedtin .

100 § Kaupunginhallituksen ja valtuuston kokoukset vuonna 2024

Valtuusto päätti, että valtuuston kokousajankohdat vuonna 2024 ovat seuraavat:

ke 21.2.2024

ke 27.3.2024

ke 24.4.2024

ke 12.6.2024

ke 25.9.2024

ke 23.10.2024

ke 13.11.2024

ke 11.12.2024

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2029 käsitellään marraskuussa 2024 sekä kaupunginhallituksessa että valtuustossa veroprosenttien käsittelyn yhteydessä.

101 § Valtuustoaloite / Varhaiskasvatuksen henkilöstön työvaatetus

Valtuusto merkitsi tiedoksi sivistyslautakunnan selvityksen ja totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

102 § Valtuustoaloite / Koulujen luokkakokojen pienentäminen

Valtuusto merkitsi tiedoksi sivistyslautakunnan selvityksen ja totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

103 § Muut asiat

Valtuusto merkitsi muut asiat tiedoksi.

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.