Valtuuston 21.2.2024 päätökset - Akaan kaupunki

Valtuuston 21.2.2024 päätökset

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui 21.2.2024 ja teki seuraavat päätökset:

3 § Tilintarkastuspalveluiden kilpailutus

Valtuusto päätti valita Akaan kaupungin lakisääteisten hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden sekä muiden tarkastuspalveluiden tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2024–2027 ja mahdolliselle optiovuodelle 2028 BDO Audiator Oy:n. Yhtiö on nimennyt vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT, HT Nina Niemisen. Optiovuoden käytöstä päätetään erikseen.

4 § Lontilanjoen silta H-77 rakennusurakoitsijan valinta/ talousarviomuutos vuoden 2024 talousarvion investointiohjelmaan

Valtuusto myönsi vuoden 2024 talousarvion investointiohjelman kohtaan Tekninen lautakunta/ Kiinteät rakenteet ja laitteet/ Hankkeet Hämeentien silta 315.000 euron määrärahan lisäyksen, jonka jälkeen vuoden 2024 hankkeen kokonaismääräraha on 1.215.000 euroa sekä toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2024 talousarvion 1. muutoksen yhteydessä

5 § Vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelma/ Teknisen lautakunnan vastuualue / investointien hankekohtaiset määrärahat sekä kohdistamattomien määrärahojen käyttäminen

Valtuusto hyväksyi investointien hankekohtaiset määrärahat sekä kohdistamattomien määrärahojen käyttämisen esityslistan liitteen mukaisesti

6 § Kylmäkosken varhaiskasvatuksen tilat

Valtuusto myönsi vuoden 2024 talousarvioon sivistyslautakunnan vastuualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle 91.600 euron määrärahan lisäyksen em. vuokra- ja ylläpitokustannusten kattamiseen ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2024 talousarvion 1. muutoksen yhteydessä.

7 § Lainan omavelkainen takaus/ Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

Valtuusto myönsi omavelkaisen takauksen Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n ottamalle lainalle lainajärjestelyjen toteuttamista varten. Omavelkainen takaus annetaan 1.122.300 euron eli 34,27 prosentin osuudelle 3.275.000 euron lainasta.

8 § Kuntalaisaloite: Hämeentie – Työmiehenkatu – Nahkatehtaantie risteysturvallisuuden parannus

Valtuusto merkitsi aloitteen käsittelyn tiedoksi.

9 § Valtuustoaloite / Varhaiskasvatuksen kokonaisuuden huomioiminen päiväkotiverkkouudistuksessa

Valtuusto päätti, että se

  1. merkitsee sivistyslautakunnan selvityksen tiedoksi
  2. toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

10 § Eronpyyntö luottamustoimesta / Aki Andersson

valtuusto

  1. myönsi Aki Anderssonille eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä
  2. valitsi tarkastuslautakuntaan varajäseneksi Sirkku Helinin jäljellä olevaksi toimikaudeksi

11 § Sidonnaisuusilmoitukset

Valtuusto merkitsi sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

12 § Muut asiat

Valtuusto vastaanotti yhden valtuustoaloitteen ja lähetti sen kaupunginhallituksen valmisteluun

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.