Valtuuston 26.4.2023 päätökset - Akaan kaupunki

Valtuuston 26.4.2023 päätökset

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui 26.4 2023 ja teki seuraavat päätökset:

17 § Pätsiniementie 67 asemakaavan muutos

Valtuusto hyväksyi Pätsiniementie 67:n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ja kaavan laatijan vastineet.

18 § Akaa kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteet 2020-2024/ Seuranta 2020-2022

Valtuusto merkitsi asian tiedoksi.

19 § Talouden tasapainottamisohjelman (2018) seuranta ja raportointi vuosilta 2018-2022

Valtuusto merkitsi asian tiedoksi.

20 § Eronpyyntö luottamustoimesta / Maire Rokkanen

Valtuusto myönsi Maire Rokkaselle eron keskusvaalilautakunnan 7. varajäsenyydestä

21 § Eronpyyntö luottamustoimesta/ Eija Kariluoma

Valtuusto myönsi Eija Kariluomalle eron keskusvaalilautakunnan puheenjohtajuudesta ja valitsi jäljellä olevaksi toimikaudeksi keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Saija Roinisen.

22 § Valtuustoaloite yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokoulutuksen järjestämisestä Akaan valtuutetuille ja muille luottamushenkilöille

Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksesta, että valtuustoaloitteen mukainen koulutus toteutetaan osana laajempaa koulutuspakettia ja totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

23 § Muut asiat

Valtuusto vastaanotti Vasemmistoliiton valtuustoryhmän  ja 11 muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen koskien ilmaisen aamupalan tarjoamisesta peruskouluissa.

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.