Valtuuston 27.3.2024 päätökset - Akaan kaupunki

Valtuuston 27.3.2024 päätökset

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui 27.3.2024 ja teki seuraavat päätökset:

15  § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma vuodelle 2024

Valtuusto hyväksyi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman vuodelle 2024.

16 § Tampereen seudun työllisyysalueen yhteistoimintasopimus, suunnitelma palvelujen järjestämiseksi sekä toimitilailmoitus / Valtioneuvoston päätös Valkeakosken kaupungin kuulumisesta Tampereen seudun työllisyysalueeseen ja muutetun Tampereen seudun työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto päätti, että

  1. Valtioneuvoston päätös Valkeakosken liittämisestä Tampereen seudun työllisyysalueeseen merkitään tiedoksi.
  2. Kaupunginvaltuuston päätös 25.10.2023 § 69 yhteistoimintasopimuksen hyväksymisen osalta kumotaan.
  3. Esityslistan liitteenä oleva 1.8.2024 voimaantuleva yhteistoimintasopimus Tampereen seudun työllisyysalueen yhteisestä toimielimestä työvoimapalveluiden viranomaistehtävien hoitamisessa hyväksytään.
  4. Oikeutetaan kaupunginjohtaja tekemään yhteistoimintasopimukseen muutokset siten, että Valkeakosken kaupunkiin sovelletaan samoja ehtoja kuin muihinkin sopijakuntiin, mikäli Valkeakosken kaupunki päättää sopia näistä ehdoista.

17 § Talouden tasapainottamisohjelman (2018) seuranta ja raportointi vuosilta 2018-2023

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi talouden tasapainottamisohjelman (2018) toteutumisen seurantaraportin koskien vuosia 2018 – 2023

18 § Akaa kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteet 2020-2024/ Seuranta 2020-2023

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi Akaa kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteet 2020-2024/ Seuranta 2020-2023

19 § Akaan kaupungin strategiset toimenpideohjelmat vuosille 2023-2024/ Seuranta 12/2023

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi strategisten toimenpideohjelmien 2023-2024 seurannan 12/2023

20 § Vuoden 2024 talousarvion 1. muutos

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä vuoden 2024 talousarvioon esityslistan mukaiset muutokset

21 § Akaan kaupungin omistajaohje

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Akaan kaupungin omistajaohjeen esityslistan liitteen mukaisesti.

22 § Akaan kaupungin hallintosääntö 1.4.2024

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Akaan kaupungin hallintosäännön esityslistan liitteen mukaisesti.

23 § Esiselvitys asuntomessuista Akaassa

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tehdyn selvityksen tiedoksi

24 § Määräaikaisen apulaisrehtorin viran perustaminen Viialan yhtenäiskouluun 1.8.2024-30.6.2025

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä ehdotuksen Viialan yhtenäiskoulun määräaikaisen apulaisrehtorin viran perustamista ajalle 1.8.2024-30.6.2025.

25 § Toijalan työttömät ry:n avustusanomus

Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen myöntää vuoden 2024 talousarvioon elinvoimalautakunnan vastuualueelle kaupunkikehityspalvelujen tehtävätasolle työllisyyspalvelujen tulosalueelle 13 500 euron määrärahan lisäyksen em. tarkoitukseen ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2024 talousarvion 2. muutoksen yhteydessä.

26 § Eronpyyntö luottamustoimesta /Terhi Vaden

Kaupunginvaltuusto päätti

  1. myöntää Terhi Vadenille eron Valkeakosken kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä, teknisen lautakunnan varajäsenyydestä sekä kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä
  1. valita Valkeakosken kaupungin rakennus- ja ympäristölautakuntaan jäseneksi Saija Roinisen, teknisen lautakunnan varajäseneksi Jaana Heinon sekä kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi Kirsi Vaittisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

27 § Valtuustoaloite / Esteettömyyden mahdollistaminen Toijalan asemalla

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä teknisen lautakunnan selvityksen ja todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

28 § Muut asiat

Valtuusto vastaanotti yhden valtuustoaloitteen ja lähetti sen kaupunginhallituksen valmisteluun.

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.