Valtuuston päätökset 15.11.2023 - Akaan kaupunki

Valtuuston päätökset 15.11.2023

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui 15.11. 2023 ja teki seuraavat päätökset:

82 § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2024

Valtuusto hyväksyi äänestysten tuloksena kaupunginhallituksen ehdotuksen ja vahvisti vuodelle 2024 Akaan kaupungin tuloveroprosentiksi 9,90.

83 § Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2024

Valtuusto päätti vahvistaa vuodelle 2024 Akaan kaupungin kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

– yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10

– vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,65

– muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25

– rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 6,00

– yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00

– voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10

– yleisestä kiinteistöverosta eriytettävän maapohjankiinteistöveroprosentiksi lain mukaisen alarajan (hallituksen esityksen HE39/2023 vp mukainen alaraja 1,30 %), mikäli eduskunta hyväksyy asiaa koskevan lakiesityksen.

84 § Talouskatsaus 1-9/2023

Valtuusto merkitsi talouskatsauksen tiedoksi.

85 § Valtuustoaloite / Yhden vuosiviikkotunnin lisääminen tuntikehykseen alakouluissa

Valtuusto päätti

  1. hyväksyä sivistyslautakunnan selvityksen
  2. todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

86 § Valtuustoaloite/ Akaan kaupunki rakennuttaa jatkossa vain harjakattoisia ja pulpettikattoisia rakennuksia veronmaksajien rahoilla

Valtuusto päätti

  1. hyväksyä teknisen lautakunnan selvityksen
  2. todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

87 § Valtuustoaloite/ puistokummitoimintaa Akaaseen

Valtuusto päätti

  1. hyväksyä teknisen lautakunnan selvityksen
  2. todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

88 § Muut asiat

Valtuusto vastaanotti kaksi valtuustoaloitetta ja lähetti ne kaupunginhallituksen valmisteluun

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.