Valtuuston päätökset 15.12.2021 - Akaan kaupunki

Valtuuston päätökset 15.12.2021

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui 15. joulukuuta päättämään muun muassa vuoden 2022 talousarviosta ja vuosien 2022–2026 taloussuunnitelmasta.

Kaupungin vuoden 2022 budjetti jää noin kaksi miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Akaan taloutta tarkastellaan viimeistään tammi-kesäkuun talouskatsauksen jälkeen, jolloin arvioidaan mahdollisten käyttöön otettavien lisätoimenpiteiden tarve ja tehdään tarvittavat päätökset.

Tulevan vuoden investoinnit ovat mittavat, noin 30 miljoonaa euroa. Tärkeitä investointikohteita ovat muun muassa Viialan uuden yhtenäiskoulun ja liikuntahallin sekä uuden keskuskeittiön rakentaminen.

Toijalan ABC:n alueelle rakennetaan uusi liikenneympyrä ja ensi vuonna Toijalan taajamaan aletaan rakentamaan uutta alakoulua. Kaupunki kunnostaa muun muassa Toijalan yhteiskoulua, Monitoimihallia ja Toijalan urheilukenttää.

Kaupunginhallitus ja valtuusto tekivät joitakin muutoksia kaupunginjohtajan alkuperäiseen talousarvioehdotukseen.

Valtuusto vahvisti marraskuussa vuoden 2022 tuloveroprosentin laskemisen 22 prosenttiin 22,25:sta.

Uusia vakansseja

Valtuusto päätti useiden uusien vakanssien perustamisesta. Perusturvatoimessa vakinaistetaan koulupsykologin ja koulukuraattorin toimet sekä perustetaan uusia lähihoitajien toimia ja sairaanhoitajan toimi vanhuspalveluihin. Sivistystoimeen perustetaan tapahtuma- ja kulttuurikoordinaattorin toimi. Tekninen toimi saa uuden kunnossapitotyöntekijän alueiden hoitoon.

Hallintotoimessa vakinaistetaan määräaikaisen työhyvinvointikoordinaattorin toimi ja kaupunkikehitystoimessa tarkastusinsinöörin määräaikainen virka.

Nysseen liittymistä selvitetään

Akaan valtuusto päätti, että kaupunki neuvottelee yhdessä Tampereen seudun joukkoliikenteen, Pirkanmaan ely-keskuksen ja VR:n kanssa Akaan liittymisestä Nyssen lippujärjestelmään alkaen syksystä 2023.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Mari Puhka-Susi, puh. 040 335 3203

Hallintojohtaja Katariina Koivisto, puh. 040 335 3227