Valtuuston päätökset 16.11.2022 - Akaan kaupunki

Valtuuston päätökset 16.11.2022

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui 16.11.2022 ja teki seuraavat päätökset:

82 § Kriisiajan hallintosääntö

Valtuusto hyväksyi kriisiajan hallintosäännön

83 § Talouskatsaus 1-9/2022

Valtuusto merkitsi tammikuun-syyskuun talouskatsauksen tiedokseen.

84 § Akaan kaupungin strategia/toimenpideohjelmat vuosille 2021 – 2022/ seuranta

9/2022

Valtuusto merkitsi Akaan kaupungin strategia/toimenpideohjelmien toteutumat tammikuun-syyskuun osalta tiedokseen.

85 § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2023

Valtuusto vahvisti vuodelle 2023 Akaan kaupungin tuloveroprosentiksi 9,36.

86 § Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2023

valtuusto vahvisti vuodelle 2023 Akaan kaupungin kiinteistöveroprosentit

seuraavasti:

– yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10

– vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,65

– muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25

– rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 6,00

– yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00

– voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10.

87 § Muut asiat

Ei muita asioita.

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.