Valtuuston päätökset 26.10.2022 - Akaan kaupunki

Valtuuston päätökset 26.10.2022

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui 26.10.2022 ja teki seuraavat päätökset:

74 § Vuoden 2022 talousarvion 2. muutos

Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdottamat muutokset vuoden 2022 talousarvioon.  Muutosten vaikutus tilikauden tulokseen ja tilikauden yli/-alijäämään on 0 euroa.

75 § Varikkoselvitys

Valtuusto merkitsi teknisen toimen varikkoselvityksen tiedokseen.

76 § Ero luottamustoimesta / Martti Laajoki

Valtuusto myönsi Martti Laajoelle eron valtuustosta ja totesi, että Perussuomalaisten valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Tapio Kivistö nousee varsinaiseksi valtuutetuksi sekä Marko Kivi perussuomalaisten kuudenneksi varavaltuutetuksi.

77 §  Ero luottamustoimesta /Tanja Näsi

Valtuusto myönsi Tanja Näsille eron sivistyslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsi sivistyslautakuntaan uudeksi varajäseneksi Seija Tromstedtin.

78 § Ero Luottamustoimesta /Tommi Vihervaara

Valtuusto myönsi Tommi Vihervaaralle eron elinvoimalautakunnan varajäsenyydestä ja valitsi elinvoimalautakuntaan uudeksi varajäseneksi  Tomi Koistisen.

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.