Valtuuston päätökset 27.9.2023 - Akaan kaupunki

Valtuuston päätökset 27.9.2023

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui 27.9 2023 ja teki seuraavat päätökset:

59 § Arviointikertomus 2022

Valtuusto merkitsi kaupunginhallituksen ja lautakuntien vastaukset tiedoksi

60 § Talouskatsaus 1-6/2023

Valtuusto merkitsi talouskatsauksen tiedoksi

61 § Akaan kaupungin strategiset toimenpideohjelmat vuosille 2023-2024/ Seuranta 6/2023

Valtuusto merkitsi strategiset toimenpideohjelmat tiedoksi

62 § Talousarvion 2023 2. muutos / Kasvatus- ja opetuspalvelut

Valtuusto myönsi vuoden 2023 talousarvioon sivistyslautakunnan vastuualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle 109.300 euron nettomenojen lisäyksen em. perusteilla ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2023 talousarvion 2. muutoksen yhteydessä

63 § Varhaiskasvatuksen tilat

Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvioon varhaiskasvatuksen tilajärjestelyjen kustannusvaikutuksien muutoksen seuraavasti:

sivistyslautakunnan vastuualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle 12.000 euron määrärahan lisäyksen ja teknisen lautakunnan vastuualueelle siivous- ja ruokapalvelujen tehtävätasolle 39.800 euron määrärahan vähennyksen, yhteensä em. määrärahojen vähennys 27.800 euroa ja totesi, että asia huomioidaan vuoden 2023 talousarvion 2. muutoksen yhteydessä

Kylmäkosken varhaiskasvatuksen osalta väistötilat järjestetään Akaan seurakunnan omistamassa seurakuntatalossa ja valtuusto myönsi vuoden 2023 talousarvioon em. tilajärjestelyn kustannusvaikutuksien kattamiseen sivistyslautakunnan vastuualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle 47.000 euron määrärahan lisäyksen ja teknisen lautakunnan vastuualueelle siivous- ja ruokapalvelujen tehtävätasolle 15 000 euron määrärahan lisäyksen, yhteensä em. määrärahojen lisäykset 62 000 euroa ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2023 talousarvion 2. muutoksen yhteydessä.

64 § Valtuustoaloite / Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottaminen

Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ja totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

65 § Valtuustoaloite Sontulantiellä torin ja kirkon kohdalla sijaitsevien korotettujen suojateiden järkeistämiseksi

Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ja totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

66 § Muut asiat

Valtuusto vastaanotti valtuutettu Jukka Ahosen valtuustoaloitteen koskien Tampereen seutukuntaan ja Tampereen seudun joukkoliikenteeseen hakeutumista

Valtuusto päätti merkitä muut asiat tiedoksi ja lähetti valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.