Varhaiskasvatuksen asiakaskysely - Akaan kaupunki

Varhaiskasvatuksen asiakaskysely

Hyvät lasten huoltajat

Päivitämme Akaan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa kevään aikana. Vaikuta Akaan 2022 varhaiskasvatussuunnitelmaan- kysely jaetaan ma 28.3. Teille sähköpostin välityksellä.
Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai mielenkiinnon mukaan vain osaan kysymyksistä. Pääosa on kyllä- ei vaihtoehtoon perustuvia ja osa avoimia kysymyksiä. Vastaukset käsitellään varhaiskasvatuksen johtoryhmässä ja korjausehdotukset otetaan kehityskohteiksi Akaan varhaiskasvatussuunnitelmaan.
Kysely on avoinna 28.3.-10.4.2022.
Toivomme runsasta osanottoa.
Kevätterveisin varhaiskasvatuksen johtoryhmä