Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja tarkistetaan 1.8.2021 alkaen - Akaan kaupunki

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja tarkistetaan 1.8.2021 alkaen

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT JA ASIAKASMAKSUJEN TARKISTAMINEN 1.8.2021 ALKAEN

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutetaan 1.8.2021 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,70 prosenttia).

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on nuorimman lapsen osalta edelleen 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 1.8.2021 alkaen enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 115 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa kuukaudessa. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Akaan sivistyslautakunta on 11.3.2021 § 23 hyväksynyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muutokset 1.8.2021 alkaen.

Maksuprosentit ja bruttotulorajat 1.8.2021 alkaen:

Perheen koko Tuloraja € / kk Korkein       maksuprosentti Maksu alkaen 27 €, perheen tulot vähintään Maksu 288 €, jos perheen tulot enemmän kuin
2 henkilöä 2798 10,70 3050 5485
3 henkilöä 3610 10,70 3862 6297
4 henkilöä 4099 10,70 4351 6786
5 henkilöä 4588 10,70 4840 7275
6 henkilöä 5075 10,70 5327 7762

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan kaikkien varhaiskasvatuksessa olevien lasten osalta 1.8.2021 alkaen. Myös niiden perheiden, jotka ovat aiemmin antaneet suostumuksensa enimmäismaksun perimiseen, tulee toimittaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksusopimus ja muutokset –lomake asiakasmaksun tarkistamiseksi 1.8.2021 alkaen, joko edelleen suostumuksella enimmäismaksun perimiseen tai liittämällä siihen perheen tulotositteet.

Perheille toimitetaan lasten varhaiskasvatuspaikasta varhaiskasvatuksen asiakasmaksun tarkistamiseksi tiedote ja asiakasmaksusopimus ja muutokset –lomake huhtikuussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Akaan kaupungille myöntämä valtionavustus käytettäväksi vuonna 2015 syntyneiden 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun päättyy 31.7.2021.