Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja maksujen tarkistaminen 1.3.2023 alkaen - Akaan kaupunki

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja maksujen tarkistaminen 1.3.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutetaan 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,70 prosenttia).

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on nuorimman lapsen osalta edelleen 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa kuukaudessa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 59 euroa kuukaudessa. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Akaan sivistyslautakunta on 19.1.2023 § 10 hyväksynyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain muutokset 1.3.2023 alkaen.

Maksuprosentit ja bruttotulorajat 1.3.2023 alkaen:

Perheen koko Tuloraja € / kk Korkein       maksuprosentti Maksu alkaen 28 €, perheen tulot vähintään Maksu 295 €, jos perheen tulot enemmän kuin
2 henkilöä 3874 10,70 4136 6626
3 henkilöä 4998 10,70 5260 7750
4 henkilöä 5675 10,70 5937 8427
5 henkilöä 6353 10,70 6615 9105
6 henkilöä 7028 10,70 7290 9780

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 262 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Toistaiseksi voimassa olevat varhaiskasvatuksen lapsikohtaiset asiakasmaksut tarkistetaan 1.3.2023 alkaen ja tarvittaessa tehdään uusi maksupäätös, mikäli muutoksella on vaikutusta perittävään asiakasmaksuun. Tarkistus tehdään perheiden aiemmin ilmoittamien ja toimittamien tulotositteiden bruttotulojen/kk perusteella.

Perheiden, jotka aiemmin ovat antaneet suostumuksensa enimmäismaksun perimiseksi ja haluavat bruttotulorajojen muutoksesta johtuen tarkistuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun, tulee toimittaa varhaiskasvatustoimistoon paperisina varhaiskasvatuksen asiakasmaksusopimus ja muutokset –lomake, jolla tarkistus tehdään ja ehdottomasti sen liitteeksi perheen tulotositteet (yritystoiminnan tulosta tulee lisäksi toimittaa erillinen lomake Selvitys yrityksestä saatavasta tulosta, jonka kirjanpitäjä täyttää).

 Asiakkailla on aina velvollisuus ilmoittaa varhaiskasvatustoimistoon viivytyksettä muutoksista perheen bruttotuloissa/kk (muutos väh. +-10 %) tai perhekoossa. Maksujen tarkistamisia tehdään koko toimintavuoden 1.8.-31.7. ajan.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.3.2023 alkaen ja tarvittaessa asiakasmaksusopimus ja muutokset- sekä Selvitys yritystoiminnan tuloista -lomakkeita saatte verkkosivuiltamme www.akaa.fi, Varhaiskasvatus ja koulut, Varhaiskasvatus, Haku varhaiskasvatukseen ja Varhaiskasvatusmaksut ja laskutus sivun oikeasta reunasta.

Ystävällisin terveisin

Ritva Viskari    va. varhaiskasvatuspäällikkö

Mervi Heiliö, palvelusihteeri