Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2023 alkaen - Akaan kaupunki

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2023 alkaen

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT JA MAKSUJEN TARKISTUS 1.3.2023 ALKAEN

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutetaan 1.3.2023 siten, että maksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,70 prosenttia). Muilta osin lakia ei muuteta.

Akaan sivistyslautakunta on 19.1.2023 § 10 hyväksynyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain muutokset 1.3.2023 alkaen.

Maksuprosentit ja bruttotulorajat 1.3.2023 alkaen:

Perheen koko, hlö Tuloraja e/kk 1.8.2022 Tuloraja e/kk 1.3.2023 Maksu alkaen 28 e, tulot vähintään 1.8.2022 Maksu alkaen 28 e, tulot vähintään 1.3.2023 Maksu 295 e, jos tulot

1.8.2022

enemmän kuin

Maksu 295 e, jos tulot 1.3.2023

enemmän kuin

2 2913 3874 3175 4136 5665 6626
3 3758 4998 4020 5260 6510 7750
4 4267 5675 4529 5937 7019 8427
5 4777 6353 5039 6615 7529 9105
6 5284 7028 5546 7290 8036 9780
             

 

Toistaiseksi voimassa olevat asiakasmaksut tarkistetaan 1.3.2023 alkaen. Mikäli muutoksella on vaikutusta perittävään asiakasmaksuun, tehdään uusi asiakasmaksupäätös huoltajien aiemmin ilmoittamien ja toimittamien tulotositteiden bruttotulojen/kk perusteella.

Perheiden, jotka aiemmin ovat antaneet suostumuksensa enimmäismaksuun, mutta jotka haluavat bruttotulorajojen muutoksesta johtuen tarkistuttaa asiakasmaksunsa, tulee toimittaa täytetty varhaiskasvatuksen asiakasmaksusopimus ja muutokset –lomake paperisena sekä perheen tulotositteet varhaiskasvatustoimistoon palvelusihteeri Mervi Heiliölle Sirkesalontie 3,  37800 Akaa.

Tarkemmat maksutiedot ja asiakasmaksusopimus ja muutokset- lomake löytyvät Akaan kaupungin verkkosivuilta osiosta Varhaiskasvatus- > Varhaiskasvatusmaksut ja laskutus