Varhaiskasvatuksen kesä 2024 - Akaan kaupunki

Varhaiskasvatuksen kesä 2024

Kesän lähestyessä varhaiskasvatuksessa kartoitetaan lasten kesäajan hoidon tarpeita ja loma-aikoja 3.6.-18.8.2024 välisenä aikana. Kesäajan hoidontarvekysely on avoinna 5.-24.4.2024, linkki kyselyyn on lähetetty perheille Wilmaviestillä.

Keskitetyn kesäpäivystyksen aikana, viikot 26-30 eli 24.6.-28.7.2024, Toijalan taajaman varhaiskasvatus keskitetään suunnitelman mukaan päiväkoti Onniin ja Viialan taajaman osalta Sahurin päiväkotiin. Kylmäkosken taajaman osalta lapset sijoitetaan huoltajien toiveiden mukaisesti joko Sahurin päiväkotiin tai päiväkoti Onniin.

Päivystysaikana varhaiskasvatusta tarjotaan ensisijaisesti työn tai opiskelun vuoksi.

Lasten kesäajan hoitojärjestelyistä tiedotamme huoltajille hoitopaikan kautta ennen keskitetyn kesäpäivystyksen alkua.

Mikäli lapsi ei tarvitse lainkaan varhaiskasvatusta ajalla 1.6.-31.7.2024, hänelle voi valita kahden kuukauden maksuttomuuden. Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen kesäajaksi ei ole mahdollista.

Varhaiskasvatuspaikkatakuu antaa perheille mahdollisuuden halutessaan tilapäisesti keskeyttää lapsen hoitosuhde ja oikeuttaa varhaiskasvatuksessa olleen lapsen palaamaan entiseen päiväkotiin tai mahdollisuuksien mukaan entiseen perhepäivähoitopaikkaan varhaiskasvatuksen keskeytyksen jälkeen. Varhaiskasvatuspaikkatakuu ei koske vuorohoitoa. Keskeytyksen ajalle on mahdollista hakea Kelalta Lasten kotihoidontukea.

– Lapsi palaa varhaiskasvatukseen elokuun aikana.

– Lapsen hoitosuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään neljä (4) kuukautta ennen hoidon keskeytystä.

– Keskeytys on vähintään kolmen (3) kuukauden mittainen.

– Kirjallinen sopimus keskeytyksestä tehdään viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen varhaiskasvatuspaikkatakuulle jäämistä.

Esiopetukseen siirtyvien lasten tulee kirjallisesti irtisanoa varhaiskasvatuspaikka hoitosuhteen päättyessä, viimeistään 28.7.2024.