Varhaiskasvatuksessa lisää tukea lapsille - Akaan kaupunki

Varhaiskasvatuksessa lisää tukea lapsille

Akaan varhaiskasvatuksessa on 1.8.2022 – 31.12.2023 käynnissä Oikeus oppia –hanke. Sen tavoitteena on edistää varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamista, jossa jokaiselle lapselle tarjotaan oikeus tarvitsemaansa kehityksen ja oppimisen tukeen.

Hankkeen avulla akaalaisten lasten tueksi on saatu palkattua lisää henkilökuntaa päiväkoteihin. Hankkeella kehitetään henkilökunnan osaamista, vahvistetaan sekä moniammatillista että huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä ja luodaan uusia rakenteita.

– Hankkeen kautta haluamme vahvistaa tosiasiaa, että lapset ovat keskenään moninaisia, eikä tuen tarvetta tule nähdä lapsen henkilökohtaisena ongelmana. Lapsen tuen tarpeeseen vastataan suuntaamalla huomio kasvu- ja oppimisympäristön sekä aikuisten toiminnan kehittämiseen. Oikea-aikaisen, oikein mitoitetun ja oikealla tavalla kohdennetun tuen avulla lapsen matka varhaiskasvatuksessa on ainutlaatuinen ja hyvä, hankekoordinaattori Anneli Säteri kertoo.

Varhaiskasvatuksen henkilökunta odottaa erityisesti toimintatapojen yhtenäistämistä ja pedagogista keskustelua. Säterin mukaan koko henkilökunta pääsee kouluttautumaan ja oppimaan lisää lasten tukemisesta kehityksessä ja oppimisessa.

– Meillä 30 ammattilaista opiskelee parhaillaan Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa -kokonaisuutta. Koko henkilöstölle on myös tarjolla videokirjasto katsottavaksi sopivana ajankohtana vuoden 2023 aikana. Henkilöstöä tuetaan myös pedagogisiin keskusteluihin asiantuntijoiden vetämillä niin sanotuilla pedapulinoilla, Säteri sanoo.

Taidekasvatus yhtenä tukimuotona

Lasten kehityksen tukena hyödynnetään myös taidekasvatusta. Tarkoituksena on, että päiväkoteihin tuodaan uudenlaisia menetelmiä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tueksi.

Taidepedagogi Reija Kykkänen-Riskumäen mukaan taidekasvatus on lasta osallistavaa.

– Lapsi saa itse päättää mitä tekee ja tehdä asioita rauhassa ilman aikuisen puuttumista. Rinnalla kulkee hoksaaminen: kerran yksi lapsi ei osannut leikata saksilla, mutta hän keksi, että alkaa repiä paperia, Kykkänen-Riskumäki sanoo.

Taidepedagogi toivoo, että taidekasvatus jäisi Akaan päiväkoteihin pysyvästi pienryhmätoimintana.

Oikea-aikaista apua jokaiselle

Säterin mukaan yli 80 prosenttia akaalaisista lapsista on varhaiskasvatuksen piirissä. Varhaiskasvatuksessa nähdään päivittäin, että lasten erilaiset haasteet esimerkiksi tunnetaidoissa, kaveritaidoissa ja keskittymisessä ovat lisääntyneet. Toisaalta varhaiskasvatuksessa lasten tilanteet tunnistetaan ja niihin osataan hakea apua varhaisessa vaiheessa.

Akaan varhaiskasvatus tekee tiivistä työtä yhteistyökumppaneidensa, kuten neuvolan ja nepsy-työn kanssa. Hankekoordinaattori Anneli Säterin mukaan hankkeen kautta on syntynyt monta hedelmällistä yhteistyömuotoa ja apua on tarjottu perheille yli sektorirajojen.

Lisätietoja:

hankekoordinaattori Anneli Säteri, puh. 040 335 3511

Joukko ihmisiä istuu ja makaa päiväkodin jumppasalissa.
Osa Oikeus oppia –hankkeen henkilökunnasta heittäytyi yhteiskuvaan: takarivissä Elina Kähäri (vas.) ja Miia Räsänen, keskirivissä Satu Kylmälä, Riina Mannismäki, Anneli Säteri ja Mikael Spelman (keskirivi) sekä edessä Reija Kykkänen-Riskumäki.
Lapsen kädet maalaavat paperille.
Hankkeessa hyödynnetään taidekasvatusta lasten tukimuotona.