Yrityksen kehittämisavustuksen 2. hakujakso on avautunut - Akaan kaupunki

Yrityksen kehittämisavustuksen 2. hakujakso on avautunut

ELY-keskus tiedottaa:

Yrityksen kehittämisavustuksen 2. hakujakso (11.4.–31.5.) on avautunut Länsi-Suomessa!

Hakujaksolla kehittämisavustusta voidaan myöntää seuraaviin erityistavoitteisiin:

  • Erityistavoite 1.2. Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi
  • Erityistavoite 1.3. Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen
  • Erityistavoite 2.3. Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Tukitaso kehittämistoimenpiteissä voi olla enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Rahoituksen kohdistaminen Pirkanmaalla

Pirkanmaalla kehittämisavustusta suunnataan pk-yritysten innovatiivisten ja kansainvälistä kasvua edistävien kehittämishankkeiden tukemiseen. Rahoituksen kohteena ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintää tai ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävät hankkeet, joissa voidaan kehittää esimerkiksi pk-yritysten hiilineutraalisuutta edistäviä tuotteita, materiaaleja sekä palveluita ja tuotantomenetelmiä. Hankkeiden tulee myös olla perusliiketoiminnasta merkittävästi poikkeavia. Avustuksia suunnattaessa huomioidaan lisäksi Pirkanmaan maakunnan älykkään erikoistumisen sisältökärjet.

Rahoitus kohdistetaan alle 5 vuotta toimineiden yritysten hankkeisiin ja avustus kehittämishankkeisiin voi olla enintään 50 000 €/hanke. Kehittämisavustusta voidaan poikkeuksellisesti myöntää myös pidempään toimineiden pk-yritysten kansainvälistymistä tukeviin hankkeisiin. Tällöin edellytyksenä on, että yrityksellä ei ole aiempaa kokemusta kansainvälisiltä markkinoilta tai ettei sillä ole vakiintunutta vientiä.

Kehittämishankkeissa hyväksyttäviä välittömiä kustannuksia ovat palkkakustannukset, ulkopuoliset asiantuntijapalvelut, kansainvälistymistä edistävät näyttelyyn tai messuille osallistumisen kustannukset, tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aine- ja puolivalmistekustannukset sekä ulkomaille suuntautuvien matkojen kustannukset.

Yritysten kehittämisavustushaku Pirkanmaa

Yritysten kehittämisavustuksen 7.4. päivätty hakujaksosuunnitelma. Muutokset mahdollisia.

Kevään 2022 yritysrahoitusinfot