Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatkettu 30.6.2021 asti - Akaan kaupunki

Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatkettu 30.6.2021 asti

Yrityksen kehittämisavustuksella tuetaan pk-yritysten liiketoiminnan uudistumista

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa:

Valtioneuvosto on 30.12.2020 antamallaan asetuksella jatkanut aiemmin syksyllä valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettuun valtioneuvoston asetukseen tehtyjen väliaikaisten muutosten voimassaoloa. Mainittu asetus koskee ELY-keskusten myöntämää yrityksen kehittämisavustusta. Väliaikaiset muutokset mahdollistavat yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen enimmäismäärältään 800 000 euron suuruisena väliaikaisena valtiontukena sekä avustuksen myöntämisen pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020.

Lue lisää kehittämisavustuksen väliaikaisista muutoksista TEM:n sivuilta