Yritysten kustannustuesta ja sulkemiskorvauksesta uusi hakukierros - Akaan kaupunki

Yritysten kustannustuesta ja sulkemiskorvauksesta uusi hakukierros

TEM tiedottaa:

Kustannustuesta ja sulkemiskorvauksesta järjestetään uusi hakukierros. Tukea haetaan Valtiokonttorista. Valtioneuvosto esittää lainmuutoksia vahvistettavaksi tasavallan presidentin esittelyssä 11.3.2022. Muutokset astuvat voimaan 15.3.2022.

Sulkemiskorvauksen osalta tukikelpoisia olisivat yritykset, joiden tilat on kokonaan tai osin suljettu tai joiden järjestämä yleisötilaisuus on kielletty pandemian hallintaan liittyvän lain säädöksen tai viranomaismääräyksen johdosta. Viranomaisen antama lievempi rajoitus tai suositus ei olisi tässä lainkohdassa tarkoitettu sulkemistoimi. Korvauksen piiriin eivät kuuluisi tilaisuudet, joiden osalta koronapassin käyttö olisi sallittu. Sulkemiskorvauksen tukikausi olisi 21.12.2021-28.2.2022. Korvauksiin oikeuttavat varsinaiset sulkemispäivät tukikaudelta.

Kustannustuen omavastuu laskee 30 prosentista 25 prosenttiin
Kustannustuki kompensoi lievempien rajoitusten kielteisiä vaikutuksia rajoituksista kärsiville toimi-aloille ja yrityksille. Kustannustuen määräykset muutetaan vastaamaan uusien ja jatkettujen lievempien rajoitusten aiheuttamaa kompensaatiotarvetta.

Tuen aikamääreet muutettaisiin uutta tilannetta vastaaviksi, tukikausi 1.12.2021-28.2.2022 ja vertailukauden kuukaudet pandemiaa edeltävältä ajalta, uusien yritysten osalta marraskuulta 2021. Omavastuuta ja liikevaihdon alenemaa koskeva prosentti laskettaisiin 30 prosentista 25 prosenttiin. Laki vastaisi muutoin pääosin voimassaolevan lain sisältöä.

Valtiokonttorin on tarkoitus avata haku yritysten sulkemiskorvauksesta 22.3. ja kustannustuesta 26.4.2022.

Lue lisää Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta

Kustannustuen kuudennesta hakukierrosesta

Sulkemiskorvauksesta yrityksille