Yritysten kustannustuesta ja sulkemiskorvauksesta uusi hakukierros - Akaan kaupunki

Yritysten kustannustuesta ja sulkemiskorvauksesta uusi hakukierros

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa:

Hallitus antoi esityksen kustannustuen ja sulkemiskorvauksen uudesta hakukierroksesta eduskunnan käsittelyyn 10.2.2022. Sulkemiskorvauksen tukikausi olisi 21.12.2021-28.2.2022 ja kustannustuen tukikausi 1.12.2021-28.2.2022. Tukea haetaan Valtiokonttorista. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2022.

Sulkemiskorvauksen osalta tukikelpoisia olisivat yritykset, joiden tilat on kokonaan tai osin suljettu tai joiden järjestämä yleisötilaisuus on kielletty korona-pandemian hallintaan liittyvän lain säädöksen tai viranomaismääräyksen johdosta. Sulkemiskorvauksen tukikausi olisi 21.12.2021-28.2.2022. Korvauksiin oikeuttavat varsinaiset sulkemispäivät tukikaudelta. Sulkemiskorvaus koskee alle 50 hengen yrityksiä. Suurten yritysten osalta on käynnissä erillinen valmistelu.

Kustannustuki kompensoi lievempien rajoitusten kielteisiä vaikutuksia rajoituksista kärsiville toimialoille ja yrityksille. Tuen aikamääreet muutettaisiin uutta tilannetta vastaaviksi, tukikausi 1.12.2021-28.2.2022 ja vertailukauden kuukaudet vuodelta 2019, uusien yritysten osalta marraskuulta 2021. Omavastuuta ja liikevaihdon alenemaa koskeva prosentti laskettaisiin 30 prosentista 25 prosenttiin. Laki vastaisi muutoin pääosin voimassaolevan lain sisältöä. Kustannustukea ei ole rajattu yrityksen koon perusteella.

Lue tarkemmat tiedot TEMin tiedotteesta