Akaan kaupunginhallituksen päätökset 6.9.2022 - Akaan kaupunki

Akaan kaupunginhallituksen päätökset 6.9.2022

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 6.9.2022 ja teki seuraavat päätökset:

225 § (salassapidettävä Julkisuuslain §24, kohdat 17 ja20)

226 § Toijalan pienten koulun hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Toijalan uuden alakoulun hankesuunnitelman ja tarkentuneen kustannusarvion. Kaupunginhallitus päätti, että Toijalan alakoulu toteutetaan rungon osalta CLT-elementti ja puuverhouksella sekä maalämpöratkaisulla. Hanke toteutetaan KVR-urakkana. Lisäksi kaupunginhallitus päätti korjata hankesuunnitelman sivulle 31, että hankkeessa tavoitellaan A-energialuokkaa.

227 § Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevan sopimuksen.

228 § Omistajaohjaus / Akaan vuokra-asunnot Oy

Kaupunginhallitus totesi omistajaohjauksena Akaan vuokra-asunnot Oy:lle seuraavaa:

Kaupunki osallistuu yhtiön uuden toimitusjohtajan rekrytointiprosessiin nimeämällä valintatyöryhmään kaupunginjohtajan, henkilöstöjohtajan sekä Inka Lopen ja Anni Määtän. Kaupunki laatii yhtiön hallitukselle pohjan uuden toimitusjohtajan johtajasopimukseksi ja uuden toimitusjohtajan palkkauksesta on neuvoteltava konsernihallinnon edustajana henkilöstöjohtajan kanssa ennen johtajasopimuksen hyväksymistä.

229 § (salassapidettävä Julkisuuslain 24 §.n 2 mom. kohta 19)

230 § Sopimus Ukraina-projektin kustannusten jakamisesta Pirkanmaan kuntien kesken

Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen Ukraina-Projektin kustannusten jakamisesta Pirkanmaan kuntien kesken.

231 § Kuntalaisaloite/ Sateenkaariliputus Akaassa

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että kaupunki liputtaa Toijalassa torilla, Viialassa kirjastolla ja Kylmäkosken koululla vuosittain Helsinki Pride -viikon päätöspäivänä Pride-lippua käyttäen ja että valtuusto toteaa kuntalaisaloitteen loppuun käsitellyksi.

232 § Oikaisuvaatimus Kaupunginhallituksen 17.5.2022 päätökseen §139 /Sateenkaariliputus Akaassa

Kaupunginhallitus käsitteli kuntalaisaloitteen pykälässä 231 uudelleen ja ehdottaa asiaa päätettäväksi valtuustolle kuten myös oikaisuvaatimuksessa edellytetään. Edellä mainittuun perustuen kaupunginhallitus katsoi oikaisuvaatimuksen tulleen aiheettomaksi.

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.