Akaan tuloveroprosentiksi 9,36 vuodelle 2023 - Akaan kaupunki

Akaan tuloveroprosentiksi 9,36 vuodelle 2023

Akaan valtuusto vahvisti vuodelle 2023 tuloveroprosentiksi 9,36. Päätös tehtiin kokouksessa 16.11.2022.

Veroprosentin aleneminen nykyisestä 22 prosentista 9,36:ään johtuu vuodenvaihteessa tapahtuvasta hyvinvointialueuudistuksesta. Lain mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä. Akaan kaupungin osalta tämä tarkoittaa, että vuoden 2023 tuloveroprosentiksi oli vahvistettava 9,36.

Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueille ja valtion rahoituksen piirin 1.1.2023.

Kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan

Akaan valtuusto vahvisti vuoden 2023 kiinteistöveroprosenttien pysyvän ennallaan seuraavasti:

– yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10

– vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,65

– muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25

– rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 6,00

– yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00

– voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10.

Lue valtuuston kokouksen päätökset 16.11.2022 nettisivuillamme