Akaan valtuusto päätti vuoden 2024 budjetista - Akaan kaupunki

Akaan valtuusto päätti vuoden 2024 budjetista

Akaan valtuusto päätti kokouksessaan 13. joulukuuta vuoden 2024 budjetista sekä taloussuunnitelmasta 2024–2028. Ensi vuoden talousarvio on niukasti ylijäämäinen.

Akaan kaupungin tulevan suunnitelmakauden painopisteitä ovat strategian mukaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä kaupungin elinvoiman vahvistaminen. Tämä näkyy talousarvioesityksessä panostuksena muun muassa kouluverkkoon, yritysalueisiin ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin.

Kuntien haastava taloustilanne näkyy kuitenkin myös Akaassa: valtionosuudet laskevat Akaassa ensi vuonna yli 38 % noin 3,45 miljoonalla eurolla. Talouden haastetta lisää inflaatio, korkotaso sekä isot sopimuskorotukset henkilöstömenoissa. Myöskään kaupungille kertyvät kiinteistö- ja yhteisöverotuotot eivät vielä ole riittävällä tasolla, vaikka kehitys on ollut viime vuosina myönteistä.

Sopeutustoimet koskevat kaikkia toimialoja

Akaan valtuusto hyväksyi yli 6 miljoonan euron tasapainottamistoimenpiteet ensi vuodelle ja noin 25 miljoonan euron toimenpiteet koko viiden vuoden suunnitelmakaudelle. Ensi vuoden sopeutuksesta 1,67 miljoonaa euroa saadaan veroperusteiden muutoksella.

Säästöjä on löydetty jokaiselta toimialalta. Kaupungin tulovirtaa kasvatetaan muun muassa maksuja korottamalla: esimerkiksi tilojen käyttömaksut sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut nousevat ensi vuonna. Palvelutaso pyritään pitämään mahdollisimman hyvällä tasolla tasapainottamistoimenpiteistä huolimatta.

Kaupungin muutosneuvottelut johtivat noin 33 henkilötyövuoden vähennykseen, mistä suurin osa kohdistuu sivistystoimeen ja 27 määräaikaisen koulunkäynninohjaajan työsuhteisiin 2.6.2024 alkaen. Muutos ei vaikuta lakisääteisiin palveluihin eikä erityisen tuen oppilaiden tai pienryhmien arkeen. Koulukohtaiset muutokset suunnitellaan tiiviisti yhdessä koulujen rehtorien kanssa. Akaassa ohjaajien määrä suhteessa oppilaisiin säilyy edelleen hyvällä tasolla Pirkanmaan muihin kuntiin verrattuna.

Kaupunginjohtajan esittämät henkilöstön lomautukset eivät toteudu vuonna 2024.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, antti.peltola@akaa.fi

talousjohtaja Mari Puhka-Susi, puh. 040 335 3203, mari.puhka-susi@akaa.fi