Asukkaiden tyytyväisyyttä jätekuljetusjärjestelmään selvitetään kyselyllä - Akaan kaupunki

Asukkaiden tyytyväisyyttä jätekuljetusjärjestelmään selvitetään kyselyllä

Akaan kaupunki sekä suunnittelu- ja konsultointiyritys Ramboll toteuttavat loppuvuonna 2023 asukaskyselyn jätekuljetusjärjestelmästä. Kyselyn tarkoituksena on selvittää akaalaisten kiinteistönomistajien tyytyväisyyttä nykyiseen jätekuljetusjärjestelmään ja selvittää jätelain mukaisten ehtojen toteutumista kiinteistöissä.

Kysely on lähetetty postitse 500 kiinteistönomistajalle Akaan alueella. Kirjeen saaneet asiakkaat voivat vastata kyselyyn joko paperilomakkeella tai sähköisesti kirjeessä kerrotun linkin kautta.

Kyselyssä kerättyjä tietoja käsitellään vain kyselyn mukaisessa tarkoituksessa.

Toivomme, että kirjeen saaneet asiakkaat vastaavat kyselyyn.

Kiitos!

Lisätietoja:

tekninen johtaja Jarmo Airaksinen, puh. 040 335 3517, jarmo.airaksinen@akaa.fi