Hyvinvointialueen palveluverkon uudistus alkaa laajalla keskustelulla vastaanottopalveluista, työikäisten sosiaalipalveluista ja vuodeosastoista - Akaan kaupunki

Hyvinvointialueen palveluverkon uudistus alkaa laajalla keskustelulla vastaanottopalveluista, työikäisten sosiaalipalveluista ja vuodeosastoista

Hyvinvointialueen aluehallituksen asialistalla on julkaistu ensimmäinen osa ehdotuksesta palveluverkon uudistukseksi. Siinä on sovellettu maanantaina 14.8. aluevaltuuston hyväksymiä palveluverkon kehittämisen periaatteita. Aluehallitukselle esitetään, että se käynnistää ehdotuksesta 21.8. laajan keskustelukierroksen eri toimielimissä ja asukastilaisuuksissa elo-syyskuun aikana.

Nyt valmistunut ehdotus tähtää toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävään ja tuottavuutta lisäävään palvelujen verkostoon vastaanottopalveluissa, aikuisten sosiaalityössä ja vuodeosastopalveluissa. Palveluverkkoa tiivistetään ja palveluja monimuotoistetaan, jotta voidaan turvata kestävä palvelujen kokonaisuus maakuntatasoisena.

Katso aluehallituksen lista 21.8.

Mikä muuttuisi vastaanottotoiminnassa ja työikäisten sosiaalipalveluissa?

Lääkärien ja hoitajien avovastaanottopalveluja on Pirkanmaalla tällä hetkellä 40 toimipisteessä, jotka eroavat asukaspohjiltaan, käyntimääriltään sekä henkilöstömääriltään huomattavasti toisistaan. Palveluiden saatavuudessa, toimintamalleissa ja digitaalisten palvelujen käyttöasteissa on suuria eroja. Liikkuvia palveluja on hyvin vähän.

Aluehallitukselle valmistellussa ehdotuksessa vastaanottopalvelujen tuotettaisiin jatkossa 21 toimipisteessä. Nykyiset toimipisteet on jaoteltu sen mukaan, palvelevatko ne jatkossa sote-asemina laajempaa väestöpohjaa, ovatko ne edelleen kehitettäviä vai selvitetäänkö toimipisteiden tulevaisuutta tarkemmin.

Lisäksi avopalvelujen ja päivystysselvityksen kanssa yhteistyössä on koordinoitu esitys kiirevastaanottojen laajentamisesta ja aukioloaikojen yhdenmukaistamisesta. Kiirevastaanotot olisivat esityksen mukaan avoinna arkisin klo 8-20 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10-18. Kiirevastaanottoja olisi Tampereen Hatanpäällä, Valkeakoskella, Sastamalassa, Ylöjärvellä ja Virroilla.

Työikäisten sosiaalipalvelujen sijoittelussa pyritään hyödyntämään sijoittelua laajempien palvelukokonaisuuksien yhteyteen. Työikäisten sosiaalipalveluissa on tällä hetkellä 27 toimipistettä ja jatkossa palveluja esitettään keskitettäväksi 13 toimipisteeseen. Liikkuvia palveluja on jo käytössä, mutta digipalveluja ei juuri ole. Palvelutarve vaihtelee eri alueilla erityisesti alueen asukkaiden sosioekonomisten taustojen mukaan.

Mikä muuttuisi vuodeosastoissa?

Pirkanmaalla on tällä hetkellä 16 lähisairaaloiden vuodeosastoa. Aluehallitukselle esitetään, että jatkossa vuodeosastot keskitettäisiin kymmeneen toimipisteeseen. Vuodeosastoja olisi Sastamalan, Valkeakosken ja Tampereen kampussairaaloiden lisäksi Parkanossa, Virroilla, Hämeenkyrössä, Ylöjärvellä, Lempäälässä, Nokialla ja Kangasalla.

Suunnitelmassa laaja keskustelu- ja osallistumiskierros

Palveluverkon ehdotukset on luotu toiminnallisesta ja maakunnallisesta näkökulmasta ja vaativat vielä tarkentamista. Syyskuun aikana on valmistumassa myös ehdotus lasten, nuorten ja perheiden palveluista ja ikäihmisten ja vammaisten palveluista. Palveluverkon uudistusta koskevien päätösten toimeenpano ajoittuisi usealle vuodelle ja tulisi vaatimaan digipalvelujen ja liikkuvien palvelujen kehittämisen rinnalla myös tilojen muutoksia ja uudisrakentamista.

Laaja keskustelukierros valiokunnissa, jaostoissa, vaikuttamistoimielimissä sekä asukastilaisuuksissa otetaan jatkovalmistelussa huomioon, kun lopullinen suunnitelma tulevien vuosien palveluverkosta loppuvuodesta valmistuu päätettäväksi.

Elo-syyskuun asukastilaisuudet järjestetään seuraavilla paikkakunnilla lähtökohtaisesti samansisältöisinä, jolloin Pirkanmaan asukkaat voivat osallistua asuinpaikastaan riippumatta mihin tahansa tilaisuuteen.

Akaassa tilaisuus pidetään 7.9. klo 17.30-19 Toijalan yhteiskoulu, Kurisjärventie 18

Muut tilaisuudet:

Ikaalinen 29.8. (Paikka tarkentuu)
Mänttä-Vilppula 30.8. (Paikka tarkentuu)
Tampere, länsi 11.9. (Tipotien sote-aseman auditorio)
Kangasala 12.9. (Paikka tarkentuu)
Tampere, itä 19.9. (Kauppi, Biokatu 12, Finn-Medi 5 auditorio)
– viittomakielen tulkkaus

Tilaisuudet pidetään klo 17.30-19. Ne striimataan verkossa ja lähetysten linkki julkaistaan muun muassa verkossa osoitteessa pirha.fi/palveluverkko. Sivustolle kerätään palveluverkosta myös usein kysyttyjä kysymyksiä ja niihin vastauksia.