Kaupunginhallituksen 17.1.2023 päätökset - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen 17.1.2023 päätökset

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 17.1.2023  ja teki seuraavat päätökset:

3 § Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen sekä jäsenten ja varajäsenten valitseminen

Kaupunginhallitus päätti

1)    asettaa kaupungin 1., 2., 3. ja 4. äänestysaluetta varten vaalilautakunnat toimittamaan vuoden 2023 eduskuntavaalit

2)   valita kaikkiin vaalilautakuntiin 5 jäsentä sekä sijaantulojärjestyksessä 5 varajäsentä seuraavasti:

Toijalan läntinen vaalilautakunta:

 • Nina Weltzien, vpj KOK
 • Henna Rantanen pj SDP
 • Reijo Lehtonen KESK
 • Timo Virtanen PS
 • Tuija Toivonen-Perttunen Vas.
 • varajäsen Sakari Kestinen Vihr.
 • varajäsen Maija Tuura, KD
 • varajäsen Jarkko Rajaniemi KOK
 • 4 varajäsen Salla Bister SDP
 • varajäsen Tuire Kivi Vas.

Toijalan itäinen vaalilautakunta:

 • Tuomo Smått, pj KOK
 • Harri Rämö vpj SDP
 • Erja Rehuttu KESK
 • Tapio Kivistö PS
 • Antti Maijala VAS
 • 1 varajäsen Jaana Kurtti Vihr.
 • varajäsenen: Mervi Pulkkinen, KESK
 • varajäsen Anne Tervi SDP
 • varajäsen Sami Rajala KOK
 • varajäsen Jussi Halme PS

Viialan vaalilautakunta:

 • Mia Tuomisto, vpj KOK
 • Virpi Ojala KESK
 • Kirsi Tofferi, pj SDP
 • Timo Räsänen PS
 • Marjatta Kivi Vas.
 • varajäsen Krista Tofferi SDP
 • varajäsen Anne Salmi, KD
 • 3 varajäsen Marjo Rantala PS
 • varajäsen Tea Huhdanperä KOK
 • 5 varajäsen Hilu Toivonen-Alastalo Vihr

Kylmäkosken vaalilautakunta:

 • Sinikka Mattjus, puheenjohtaja SDP
 • Mia Kylén KOK
 • Vesa Liehu, varapj KESK
 • Sirkku Helin PS
 • Heli Piirainen Vas.
 • varajäsen Jukka Patana Vihr.
 • varajäsen Aila Laaksonen, KD
 • varajäsen Pirjo Huuhtanen SDP
 • varajäsen Jaakko Naakka Vihr.
 • varajäsen Maija Toivonen KOK

3) määrätä kuhunkin vaalilautakuntaan yhden varsinaisista jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi:

Toijalan läntinen vaalilautakunta:

Puheenjohtaja                     Henna Rantanen

Varapuheenjohtaja             Nina Weltzien

Toijalan itäinen vaalilautakunta:

Puheenjohtaja                     Tuomo Smått

Varapuheenjohtaja             Harri Rämö

Viialan vaalilautakunta:

Puheenjohtaja                     Kirsi Tofferi

Varapuheenjohtaja             Mia Tuomisto

Kylmäkosken vaalilautakunta:

Puheenjohtaja                     Sinikka Mattjus

Varapuheenjohtaja             Vesa Liehu

4) asettaa ennakkoäänestyspaikkoina toimivia laitoksia varten kolme vaalitoimikuntaa, joista yksi toimii Toijalan alueella, yksi Viialan alueella ja yksi Kylmäkosken alueella.

5 ) valita kaikkiin vaalitoimikuntiin 3 jäsentä ja sijaantulojärjestyksessä 3 varajäsentä seuraavasti:

Toijalan vaalitoimikunta:

 • Mika Pajasmaa, pj KOK
 • Tarja Reunanen vpj SDP
 • Jussi Mikkola KESK
 • varajäsenen Matti Hänninen KOK
 • varajäsen Aila Laaksonen KD
 • varajäsen Heikki Hietala Vas.

Viialan vaalitoimikunta:

 • Jukka Salminen, pj KOK
 • Kirsi Tofferi vpj SDP
 • Harri Mäki Vas.
 • varajäsenet: Virpi Ojala KESK
 • 2 varajäsen Antti Orava Vihr.
 • varajäsen Jaana Heino, SDP

Kylmäkosken vaalitoimikunta:

 • Elina Vaittinen, pj KESK
 • Tauno Ilomäki SDP
 • Aila Toivonen vpj Vas.
 • varajäsen Arja-Liisa Peltola SDP
 • varajäsenet Esko Rupponen KESK
 • varajäsen Puomila Janita KOK

6) määrätä kunkin vaalitoimikunnan yhden varsinaisen jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi seuraavasti:

Toijalan vaalitoimikunta:

Puheenjohtaja                     Mika Pajasmaa

varapuheenjohtaja              Tarja Reunanen

Viialan vaalitoimikunta:

Puheenjohtaja                     Jukka Salminen

Varapuheenjohtaja             Kirsi Tofferi

Kylmäkosken vaalitoimikunta:

Puheenjohtaja                     Elina Vaittinen

Varapuheenjohtaja             Aila Toivonen

 

4 § Irtisanoutuminen / tekninen johtaja Jaana Koota

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi teknisen johtaja Jaana Kootan irtisanoutumisen teknisen johtajan virasta 1.3.2023 lukien ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

5 § Teknisen johtajan viran auki julistaminen ja valintatyöryhmän nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti julistaa haettavaksi teknisen johtajan viran 1.3.2023 lukien sekä

asettaa valintaa valmistelevan työryhmän ja nimetä siihen jäseniksi kaupunginjohtaja Antti Peltolan, henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuoren, Timo Räsäsen, Maija Toivosen, Kirsi

Vaittisen sekä Vesa Liehun.

6 § Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

7 § Vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelma/ kaupunginhallituksen vastuualue

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginhallituksen vastuualueen vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman tehtävätasolla

8 § Pirkanmaan hyvinvointialueen virka-apupyyntö kunnille asukasvuokrien perimisestä

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen erityisryhmien asukasvuokrien perimisestä siirtymäaikana vuonna 2023

9 § Vammaisneuvoston valinta kaudeksi 2021-2023 / uusi varajäsen

Kaupunginhallitus hyväksyi vammaisneuvoston ehdotuksen ja nimeää vammaisneuvoston jäsen Helena Lampisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pekka Ahosen.

10 § Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston asioiden valmistelu ja pöytäkirjan pitäminen

Kaupunginhallitus nimesi vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston asioiden valmistelijaksi hallintojohtajan ja sihteeriksi hallintotoimen hallintosihteerin.

11 § Vammaisneuvoston toimintasääntö kaudelle 2021-2023

Kaupunginhallitus hyväksyi vammaisneuvoston ehdotuksen ja vahvistaa vammaisneuvoston toimintasäännön loppukaudelle 2021-2023

12 § Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Kaupunginhallitus hyväksyi vammaisneuvoston  ehdotuksen ja merkitsee tiedoksi vammaisneuvoston toimintasuunnitelman vuodelle 2023

13 § Eronpyyntö luottamustoimesta / Marko Kivi

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

 1. myöntää Marko Kivelle eron hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenyydestä sekä keskusvaalilautakunnan 10. varajäsenyydestä.
 1. valitsee hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakuntaan uuden varajäsenen

14 § Toijalan torin käyttölupa / Street food vaunun sijoittaminen / Kellys cafe Oy

Kaupunginhallitus palautti asian valmisteluun.

15 § Valtuuston 14.12.2022 tekemien päätösten laillisuuden valvonta ja täytäntöönpano

Kaupunginhallitus totesi, että valtuuston kokouksessa 14.12.2022 tehdyt päätökset §: 88- 103 ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimivaltaan ja ovat muutoinkin

lainmukaisia. Kaupunginhallitus päätti panna edellä mainitut valtuuston kokouksessa syntyneet päätökset täytäntöön

16 § Valtuustoaloite/Kylmäkosken ala-asteen ja päiväkodin tilaongelmien selvittämiseksi

Kaupunginhallitus lähetti valtuustoaloitteen sivistyslautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi.

17 § Kaupunginhallituksen edustajien määrääminen muihin toimielimiin vuosiksi 2021 -2023

Kaupunginhallitus nimesi edustajaksi hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakuntaan Harri Rämön.

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

 

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.