Kaupunginhallituksen päätökset 4.10.2022 - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen päätökset 4.10.2022

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 4.10.2022 ja teki seuraavat päätökset:

251 § Akaan kaupungin palveluasumisen palvelut

Kaupunginhallitus päätti tarjouskilpailun perusteella valittavista puitesopimustoimittajien tarjoajista ja palveluyksiköistä

252 § Perustietotekniikan palveluiden hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Tiera Oy:n kanssa neuvotellut sopimukset Tieran palveluiden käyttöönotosta kaupungin perustietotekniikassa sekä valtuuttaa tietohallinnon käynnistämään siirtymähankkeen.

253 § Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet / vanhusneuvosto – kuntakohtainen edustus

Kaupunginhallitus nimesi Akaan vanhusneuvoston puheenjohtajan Martti Nykäsen jäseneksi Pirkanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon.

254 § Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet / vammaisneuvosto – kuntakohtainen edustus

Kaupunginhallitus nimesi Akaan vammaisneuvoston puheenjohtaja Kari Pajarisen jäseneksi Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvostoon.

255 § Vuoden 2022 talousarvion 2. muutos

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

256 § Omistajaohjaus / Akaan vuokra-asunnot Oy

Kaupunginhallitus totesi omistajaohjauksena Akaan vuokra-asunnot Oy:n yhtiökokousedustajalle, että yhtiön hallituksesta eroavien tilalle nimetään uudet jäsenet Heikki Knuutila ja Saija Roininen.

257 § Ero luottamustoimesta / Martti Laajoki

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää Martti Laajoelle eron valtuuston jäsenyydestä ja toteaa, että Perussuomalaisten valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Tapio Kivistö nousee varsinaiseksi valtuutetuksi sekä Marlena Kuisma perussuomalaisten kuudenneksi varavaltuutetuksi.

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.