Kaupunginvaltuuston 22.3.2023 päätökset - Akaan kaupunki

Kaupunginvaltuuston 22.3.2023 päätökset

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui 22.3.2023 ja teki seuraavat päätökset:

10 § Akaan kaupungin laajan hyvinvointikertomuksen (2021-2024) hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2023

Valtuusto hyväksyi hyvinvointisuunnitelman vuodelle 2023.

11 §  Teknisen johtajan viran (vakanssinumero 11400001) auki julistaminen ja valintatyöryhmän nimeäminen / Virkavaali

Valtuusto päätti valita teknisen johtajan virkaan  insinööri amk, toimitilapäällikkö Jarmo Airaksisen.

Perustelut valinnalle: Ottaen huomioon teknisen johtajan virassa edellytetyn muodollisen kelpoisuuden, viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämät taidot ja työkokemuksen sekä haastattelussa ilmenneet henkilökohtaiset ominaisuudet ja soveltuvuusarvioinnin tulokset, Jarmo Airaksista on pidettävä kyvykkäimpänä ja soveltuneimpana teknisen johtajan virkaan.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista ja vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

12 § Keskuskeittiön keittiölaitteet ja irtaimisto / Määrärahamuutos

Valtuusto myönsi vuoden 2023 talousarvion investointiohjelman kohtaan Tekninenlautakunta/ Irtain käyttöomaisuus/ Hankkeet Keskuskeittiön keittiölaitteet, koneet ja irtaimisto 49.000 euron määrärahan lisäyksen ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2023 talousarvion 1. muutoksen yhteydessä.

13 § Akaan kaupungin strategia/toimenpideohjelmat vuosille 2021 – 2022/ seuranta 12/2022

Valtuusto merkitsi tiedoksi toimenpideohjelmien seurannan 12/2022.

14 § Muut asiat

Valtuusto vastaanotti seuraavat valtuustoaloitteet ja lähetti ne kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

Heli Einola-Virtasen ja 26 muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite koskien yhden vuosiviikkotunnin lisäämistä tuntikehykseen alakouluissa

Valtuutettu Mira Kiven ja 33 muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite koskien kaupungin nuorisotyön painopistettä

Valtuutettu Janita Puomilan ja 26 muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite koskien  palvelusetelin käyttöä Akaan päivähoidossa

Valtuutettu Hannu Järvisen ja 14 muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite koskien Akaan kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstön työvaatetusta

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.