Kaupunginvaltuuston päätökset 28.9.2022 - Akaan kaupunki

Kaupunginvaltuuston päätökset 28.9.2022

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui 28.9.2022 ja teki seuraavat päätökset:

60 § Siirtosopimus ja siirtosuunnitelma koskien 1.1.2023 lukien Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi siirtosopimuksen ja siirtosuunnitelman henkilöstön siirtämisestä Pirkanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien.

61 § Arviointikertomus 2021

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi koonnin kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston ja lautakuntien lausunnoista arviointikertomuksesta.

62 § Talouskatsaus 1-6/2022

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi talouskatsauksen 1-6/2022 ja Akaan kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteiden 2020-2024 seurannan.

63 §Akaan kaupungin talouden tarkastelu

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tarkastelun tiedoksi ja  todeta edelleen olevan olennaista löytää ja toteuttaa kestäviä ratkaisuja kaupungin taloudellisen tasapainon ja tulevaisuuden turvaamiseksi.

64 § Akaan kaupungin strategia/toimenpideohjelmat vuosille 2021 – 2022/ seuranta 6/2022

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi toimenpideohjelmien v. 2021-2022 seurannan 6/2022.

65 § Eronpyyntö luottamustoimesta / Timo Kontio

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Timo Kontiolle eron sivistyslautakunnan varajäsenyydestä ja valita Sari Kaajala-Selkaman sivistyslautakuntaan uudeksi varajäseneksi.

66 §  Valtuustoaloite / Kaavoitus- ja rakennuslupajaoston perustaminen Akaaseen

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä elinvoimalautakunnan selvityksen asiasta ja todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

67 § Kuntalaisaloite/ aloite talviliikuntamahdollisuuksien (hiihtolatu tai/ja retkiluistelurata) järjestämiseksi Jalantijärvellä

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä teknisen lautakunnan selvityksen asiasta ja todeta kuntalaisaloitteen loppuun käsitellyksi.

68 § Kuntalaisaloite/ Sateenkaariliputus Akaassa

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki liputtaa Toijalassa torilla, Viialassa kirjastolla ja Kylmäkosken koululla vuosittain Helsinki Pride -viikon päätöspäivänä Pride-lippua käyttäen
sekä todeta kuntalaisaloitteen loppuun käsitellyksi.

69 § Kuntalaisaloite / Siviilipalvelusta suorittavien henkilöiden osallistaminen kunnan toimintaan

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä henkilöstöjaoston selvityksen ja todeta kuntalaisaloitteen loppuun käsitellyksi.

70 § Toijalan pienten koulun hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä hankkeen tarkentuneen kustannusarvion 13 100 000 euroa.

71 § Muut asiat

Valtuusto vastaanotti seuraavat valtuustoaloitteet:

  • Aloite Sontulantiellä torin ja kirkon kohdalla sijaitsevien korotettujen suojateiden järkeistämiseksi
  • Aloite pienydinvoimalan sijoittamisen selvittämisestä ja tarvittavien kaavamuutosten tekemisestä Akaassa.

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.