Lontilanjoen sillan uusimisen urakoitsija on valittu - Akaan kaupunki

Lontilanjoen sillan uusimisen urakoitsija on valittu

Akaan kaupunginhallitus teki päätöksen Lontilanjoen sillan urakan päätoteuttajasta kokouksessaan 16. tammikuuta 2024. Urakan toteuttajaksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tuusulalainen MPV-Infrarakenne Oy. Yritys on erikoistunut siltojen korjaamisen ja rakentamisen pääurakointiin.

Urakan veroton kokonaishinta 1 219 000 euroa. Sillan rakentamisen ja suunnittelun osuus urakasta on 1 174 000 euroa ja vanhan sillan purkaminen 45 000 euroa.

Urakka sisältää Lontilanjoen ylittävän vanhan sillan purkamisen, uuden sillan rakennesuunnittelun ja rakentamisen sekä vesihuoltolinjan saneerauksen sillan välittömässä läheisyydessä. Toteutusmuodoksi valittiin ST-urakka eli Suunnittele ja toteuta -urakka projektin erityisen vaativuuden sekä työvaiheiden yhteensovittamisen vuoksi. Päätoteuttaja on vastuussa hankkeen teknisten ratkaisujen toimivuudesta ja voi hyödyntää parhaiten omaa erikoisosaamistaan.

Kilpailutukseen osallistui kuusi tarjoajaa

Hankinta herätti kiitettävästi kiinnostusta markkinoilla, ja määräaikaan mennessä saatiin yhteensä kuusi tarjousta. Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut ehdot yrityksen referenssikohteista ja avainhenkilöiden pätevyydestä. Kolmen edullisimman tarjouksen tehneen yrityksen kanssa käytiin selonottoneuvottelut, joissa varmistettiin tarjousten yhtenevä sisältö ja tarjoajien valmiudet hankkeen toteuttamiseen.

Saadut urakkatarjoukset ylittivät alkuperäisen kustannusarvion, joten hankkeelle haetaan lisämääräraha. Urakka aloitetaan ehdollisena, ja mikäli kaupunginvaltuusto ei myönnä hankkeelle lisämäärärahaa, kaupungin ja urakoitsijan välinen sopimus purkautuu eikä urakkaa toteuteta loppuun tämän hankinnan puitteissa.

Työt käynnistyvät helmikuussa

Siltahanke käynnistyy helmikuussa purkutöiden valmistelulla ja uuden sillan suunnittelulla. Uuden sillan rakennustyöt sijoittuvat tämän vuoden kesälle. Urakoitsija on sitoutunut toteuttamaan sillan valmiiksi joulukuun 2024 loppuun mennessä.

Kevyen liikenteen liikkuminen Lontilanjoen ylittävälle väliaikaiselle sillalle turvataan koko rakennushankkeen ajan. Ajoneuvoliikenteelle rakennustyömaa voi aiheuttaa väliaikaista haittaa. Alueella liikkujia pyydetään pysymään valppaana työmaan läheisyydessä ja huomioimaan työmaan raskaat ajoneuvot.

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Jarmo Airaksinen, jarmo.airaksinen@akaa.fi, puh. 040 335 3517

Katuinsinööri Nuutti Sahlberg, nuutti.sahlberg@akaa.fi, puh. 040 335 3272