Toijalan keskustan kehittämiseen haetaan vauhtia yliopistoyhteistyöllä - Akaan kaupunki

Toijalan keskustan kehittämiseen haetaan vauhtia yliopistoyhteistyöllä

Akaan kaupunki haluaa kehittää Toijalan keskustaa. Kaupungin kaavoitusohjelmaan on tälle vuodelle kirjattu Toijalan asemanseudun kehittäminen. Kaavoitustyön tueksi kaupunki on aloittanut Tampereen yliopiston kanssa yhteistyön, jossa yhdyskuntasuunnittelukurssin opiskelijat suunnittelevat keskusta-alueen kaupunkirakennetta pitkälle tulevaisuuteen.

Varsinainen kaavoitustyö alkaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella opiskelijaprojektin päättymisen jälkeen. Nyt asukkailla on mahdollisuus ottaa kantaa tulevaisuuden kehityssuuntiin jo ennen kaavoitusprosessin alkamista.

Kehittämistyön keskeisiä teemoja ovat sään äärisääilmiöihin varautuminen, luonnon monimuotoisuuden lisääminen, radan estevaikutusten minimoiminen ihmisten liikkumisen ja viherympäristön kannalta sekä Valtatien ja sen ympäristön parantaminen kävely- ja palveluympäristönä.

Opintojakso toteutetaan syksyn 2023 aikana. Opiskelijat tutustuvat Toijalan keskusta-alueeseen Akaan kaupunkikehityksen henkilöstön johdolla torstaina 14. syyskuuta. Päivän aikana opiskelijat ideoivat alueen kehittämistä teemalla Toijalan keskustan hyvä elämä 2050.

–Opintojakso tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden etsiä akaalaisten sparraajien avustuksella ratkaisuja Toijalan keskustan tulevaisuuden rakentumiselle. Todelliset suunnittelukohteet ovat yhdyskuntasuunnittelun oppimisen kannalta ratkaisevan tärkeitä, ja kaiken lisäksi erittäin motivoivia. Lisäksi Akaan kaupunki saa opintojakson päätyttyä keskusta-alueensa kehittämiseksi 12 erilaista visiota, sanoo professori Juho Rajaniemi Tampereen yliopistolta.

Asukkailta toivotaan aktiivista osallistumista

Syksyn edetessä opiskelijat työstävät ryhmätöinä kaupunkirakenteellisia suunnitelmia, jotka tulevat asukkaiden nähtäväksi eri vaiheissa. Suunnitelmissa pohditaan muun muassa suunnittelualueen luonnetta Toijalan taajaman kaupunkirakenteessa ja olemassa olevassa ympäristö- ja maisemarakenteessa, maankäyttöä eli rakentamattomia ja rakennettuja alueita, viheralueita ja ulkoilureittejä, hulevesiratkaisuja, sekä asuntojen, palvelujen ja mahdollisten muiden toimintojen sijoittumista.

Lisäksi suunnitelmissa huomioidaan erityyppiset kadut, kävelyväylät ja pyöräilyväylät, pysäköintiratkaisut ja erityisesti yhteydet raitiotiepysäkille sekä alustava korttelirakenne ja muu kaupunkitaiteellinen rakenne.

– Nyt on avautumassa mielenkiintoinen jakso, jonka aikana pääsemme kurkistamaan Toijalan keskusta-alueen tulevaisuuteen. Asukkailla on hyvä mahdollisuus olla mukana tekemässä Toijalan tulevaisuuden kuvaa. Siksi toivommekin runsasta osallistumista kurssin tapahtumiin, jotta saamme hyviä ideoita pohdittavaksi. Akaan kannalta raideliikenne ja aseman seudut niin Toijalassa kuin Viialassakin ovat keskeisiä määrittäjiä sille millaiseksi asuinpaikaksi Akaan vetovoima tulee muodostumaan, Akaan kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silván kertoo.

Luonnosten pop up-esittely järjestetään kaikille avoimena tilaisuutena Akaan seurakuntasalissa 10. lokakuuta. Saadun palautteen perusteella jalostettujen suunnitelmien esittelyn ajankohta on 7. marraskuuta. Paikka varmistuu myöhemmin.

Työt pyritään saamaan myös nettiin tutustumista ja palautteenantoa varten.

Lisätietoja:

Kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silván, Akaan kaupunki, puh. 040 335 3207, lasse.silvan@akaa.fi

Professori Juho Rajaniemi, Tampereen yliopisto, puh. 044 524 7245, juho.rajaniemi@tuni.fi