Nuorten hyvinvoinnin tukeminen - Akaan kaupunki

TOSI-LABRA taidelähtöinen prosessi nuorten hyvinvoinnin tueksi.

Eilen 13.9.2024 alkoi Akaassa hieno nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu Tosi-labra taidetyöpajakokonaisuus, jonka ohjaajina toimivat yhteisötaiteilijat Tomi Lastunen ja Katriina Nylund Kulttuurikeskus PiiPoosta. Ryhmä kokoontuu syksyllä yhteensä 10 kertaa: Keskiviikkoisin 13.9.–22.11.2023 klo 13–16, Toijalan rautatieaseman kokoontumistilassa.

Tässä osallistujille ilmaisessa hankkeessa on vielä tilaa 2-3 nuorelle ja mukaan ehtii yhä! Yhteystiedot ilmoittautumisiin löydät artikkelin lopusta.

Mistä on kysymys?

TOSI-labra on taiteen menetelmiä hyödyntävä nuorten hyvinvointia yksilöllisesti tukeva prosessi, jossa kokeillaan erilaisia taidelähtöisiä tapoja tutustua itseen ja muihin, jakamaan kokemuksia ja saamaan oivalluksia. Toiminta on osallistujille maksutonta ja siihen ohjataan erityisesti sellaisia n. 16-30-vuotiaita nuoria aikuisia, joiden työelämään tai opintoihin osallistumisessa on haasteita, ja joiden hyvinvointi vaatii nuorten yksilöllistä tarpeista lähtevää räätälöityä tukea.

Työpajoissa hiljennytään, rentoudutaan, maalataan, kirjoitetaan ja tutkitaan sekä kehon että mielen mahdollisuuksia. Samalla haetaan yhteyttä itseen ja toisiin, jokaisessa ihmisessä olevaan inhimilliseen potentiaaliin. Tavoitteena on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen, uusien ajatusten ja luovan energian sytyttäminen. Toiminta muokkautuu aina osallistujaryhmän tarpeisiin. Tosi-labra pohjautuu osittain myös ekspressiivisen taideterapian työtapoihin. Osallistujilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta taiteen menetelmistä. Jokainen saa tulla juuri sellaisena kuin on.

Työskentelyä ohjaavat kaksi monitaiteisiin menetelmiin erikoistunutta yhteisötaiteilijaa, joilla on kokemusta nuorten kohtaamisessa sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemisessa.

Työskentelyyn sitoudutaan koko jakson ajaksi. Yhden tapaamiskerran kesto on aina kolme tuntia, joka sisältää 15 minuutin tauon. Työskentelyn ajan kännykät pidetään kiinni tai äänettömällä.

Tässä muutama suora lainaus projektiin aiemmin osallistuneiden nuorten kirjallisista palautteista:

“TOSI-labraa esittelevät ’kliseet’ ovat toimineet ainakin minun tapauksessani. Labra on vaikuttanut positiivisesti, tehnyt minulle monia asioita. Parannusta on tapahtunut mm. läsnäolon, tietoisuuden ja vuorovaikutuksen alueilla. Ahdistuneisuus on vähentynyt runsaasti. Olen mm. saanut apua paniikkikohtausten tunnistamisessa, olen huomannut, mihin olen tottunut, miten olen tottunut ajattelemaan. On löytynyt tapoja ajatella uudella tavalla. Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus sekä henkinen hyvinvointi ovat parantuneet, kun olen lähtenyt kotoa. Kynnys lähteä kotoa kasvaa, jos on paljon kotona. Olen kärsinyt pitkään sosiaalisesta ahdistuneisuudesta ja huomannut nyt, miten sen selättäminen vaatii heittäytymistä. TOSI-labra on auttanut huomaamaan ne luupit, joita toistan, se on toiminut mikroskooppina omaan elämään. Olen TOSI kiitollinen tästä ryhmästä.” (Osallistuja, TOSI-labra II)

“Olen odottanut pääsyä terapiaan ja Tosi-labra on helpottanut odottamista ja ollut terapeuttista tekemistä.” (Osallistuja, TOSI-labra V)

“Näiden kokemusten myötä olen alkanut ajattelemaan, että mikä kiinnostaa ja missä voisin olla hyvä ja nyt olen hakenut opiskelemaan nuoriso-ohjaajaksi kun nyt ymmärrän, että voin omien rankkojenkin kokemusten vuoksi ymmärtää muita ja olla avuksi.“ (Osallistuja, Tosi-labra V, tällä hetkellä opiskelee ko. alaa)

“Ennen tätä päivää en oo tehnyt 20 vuoteen yhtään mitään, missä olis muuta väriä kuin mustaa.” (Osallistuja Tosi-labra VI, oma havaintonsa kuvallisen työskentelyn jälkeen ryhmän 3. kerralla)

“Tää on ainoo paikka jossa mä käyn joka viikko. Muuten mä oon vaan kotona. Enkä jaksais tännekään lähtee, mut onneks tuun kuitenki.” (Osallistuja, Tosi-labra VI)

“Mulla oli pitkä loppuunpalamiskausi ja rohkeus ja kaikki katosi, niin sit semmosia puolia on saanut takaisin kun on uskaltanut heittäytyä” (Osallistuja, Tosi-labra III)

Hanke toteutetaan Operaatio Pirkanmaan rahoituksella ja sen toteuttavat Kulttuurikeskus PiiPoo ja Akaan kaupunki (kulttuuripalvelut / etsivä nuorisotyö).

Yhteydenotot:

Katriina Nylund
Vastaava taidekasvattaja
Kulttuurikeskus PiiPoo
040 7278679
katriina.nylund@kulttuuripiipoo.fi

ja

Etsivä nuorisotyöntekijä

Hanna Halme
040 335 3018
hanna.halme@akaa.fi